Новини та оголошення

Оголошення

Кого ми шукаємо?

 

Прокурора, який має профільну освіту з бездоганною, незаплямованою репутацією, який розділяє цінності прокуратури та усвідомлює, що її імідж формується кожним прокурором.

 

Які переваги роботи в окружній прокуратурі?

 

Прокурори окружної прокуратури отримають додаткові можливості та стимули для професійної та особистої реалізації, кар’єрне зростання, отримують конкурентну заробітну плату відповідно до Закону України «Про прокуратуру» та можливість підвищення кваліфікації. У Тренінговому центрі прокурорів України прокурори проходитимуть професійні тренінги з українськими та іноземними тренерами, залежно від своїх індивідуальних потреб. Це абсолютно новий підхід до формування професійних та особистих навичок з використанням кращих міжнародних практик, який допоможе швидше адаптуватися до роботи в нових умовах. Крім того, прокурори матимуть зрозумілу систему рекомендацій та стандартів діяльності.

 

Як відбувається добір кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури?

 

Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим статтею 27 Закону України «Про прокуратуру», та розпочинається після прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів відповідного рішення, яке оприлюднюється на її офіційному веб сайті.

Основні етапи проведення добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури:

прийняття рішення про проведення добору;

подання документів особами, які виявили бажання стати прокурорами, у тому числі перевірки їх відповідності вимогам, установленим Законом України «Про прокуратуру»;

проведення кваліфікаційного іспиту;

організації спеціальної перевірки;

визначення рейтингу кандидатів;

формування резерву на заміщення вакантних посад;

проведення конкурсу на призначення прокурором – стажистом окружної прокуратури;

направлення керівнику обласної прокуратури подання щодо призначення кандидата прокурором – стажистом окружної прокуратури;

проходження прокурором – стажистом окружної прокуратури спеціальної підготовки;

направлення керівнику обласної прокуратури подання щодо призначення прокурора-стажиста окружної прокуратури, який успішно пройшов спеціальну підготовку, на посаду прокурора окружної прокуратури.

 

 Інформація про актуальні процедури добору кандидатів на посаду прокурора

 

 

І етап добору

(прийняття рішення про проведення добору)

 

1.       Рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, від 08 червня 2022 року №1дк-22 розпочато добір кандидатів на 90 посад прокурора окружної прокуратури (далі – добір кандидатів на 90 посад прокурорів).

 

2.       Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 04 квітня 2023 року №3дк-23 розпочато добір кандидатів на 200 посад прокурорів окружної прокуратури (далі – добір кандидатів на 200 посад прокурорів).

 

ІІ етап добору

(подання документів особами, які виявили бажання стати прокурорами, у тому числі перевірки їх відповідності вимогам,
установленим Законом України «Про прокуратуру»
)

 

Добір кандидатів на 90 посад прокурорів

 

Прийнято документи від 1734 осіб, які виявили бажання стати прокурором, з яких 999 осіб – допущено до складання кваліфікаційного іспиту, а 735 особам – у такому допуску відмовлено.

Рішенням від 10 серпня 2022 року №4дк-22 затверджено список осіб, які допускаються до складання кваліфікаційного іспиту при проведенні добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури.

 

Добір кандидатів на 200 посад прокурорів

 

Прийнято документи від 1778 осіб, які виявили бажання стати прокурором, з яких 1218 особи – допущено до складання кваліфікаційного іспиту, а 550 особам – у такому допуску відмовлено.

Рішенням від 04 липня 2023 року №607дк-23 затверджено список осіб, які допускаються до складання кваліфікаційного іспиту при проведенні добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури.

 

 

ІІІ етап добору

(проведення кваліфікаційного іспиту)

 

Добір кандидатів на 90 посад прокурорів

 

І етап кваліфікаційного іспиту – анонімне тестування з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини та володіння державною мовою

 

Рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, від 08 вересня 2022 року №477дк-22 затверджено графік складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини та володіння державною мовою при проведенні добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури.

У вказаному тестуванні, що проведено з 20 вересня до 19 жовтня 2022 року, взяли участь 742 кандидати, з яких 473 – успішно пройшли тестування, набравши мінімальний або більший за мінімальний тестовий бал (60 % від максимального балу).

 

ІІ етап кваліфікаційного іспиту – анонімне тестування з метою перевірки аналітичних здібностей

 

Рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, від 19 жовтня  вересня 2022 року №477дк-22 затверджено графік складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування з метою перевірки аналітичних здібностей при проведенні добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури.

У цьому тестуванні, що тривало з 31 жовтня до 3 листопада 2022 року, взяли участь 465 кандидатів, з яких 450 – успішно пройшли тестування, набравши мінімальний або більший за мінімальний тестовий бал.

 

ІІІ етап кваліфікаційного іспиту – анонімне виконання практичного завдання.

 

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 30 березня 2023 року №2дк-23 затверджено графік анонімного виконання кандидатами на посаду прокурора практичного завдання.

У виконанні практичного завдання взяли участь 398 кандидатів.

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 09 травня 2023 року №16дк-23 затверджено результати кваліфікаційного іспиту, визначено прохідний бал та список кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

 

Добір кандидатів на 200 посад прокурорів

 

І етап кваліфікаційного іспиту – анонімне тестування з метою виявлення рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини

 

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 05 липня 2023 року №611дк-23 затверджено графік складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування для виявлення рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини при проведенні добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури.

У цьому тестуванні, що тривало з 17 по 25 липня 2023 року, взяли участь 1011 кандидатів, з яких 592 – успішно пройшли тестування, набравши мінімальний або більший за мінімальний тестовий бал.

 

ІІ етап кваліфікаційного іспиту – анонімне тестування з метою виявлення рівня загальних здібностей

 

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 24 липня 2023 року №638дк-23 затверджено графік складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування для виявлення рівня загальних здібностей при проведенні добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури.

У цьому тестуванні, що тривало з 01 по 02 серпня 2023 року, взяли участь  588 кандидатів, з яких 576 – успішно пройшли тестування, набравши мінімальний або більший за мінімальний тестовий бал.

 

ІІІ етап кваліфікаційного іспиту – анонімне виконання практичного завдання.

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 03 серпня 2023 року № 645дк-23 затверджено графік анонімного виконання практичного завдання при проведенні добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури.

У виконанні практичного завдання взяли участь 567 кандидатів. Не з’явились 9 кандидатів.


 

ІV етап добору

(організація спеціальної перевірки)

 

Відповідно до частини восьмої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» спеціальна перевірка, передбачена  Законом України «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, не проводиться. Організація такої перевірки стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюється протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Разом з цим, частиною третьою статті 32 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що фізичні та юридичні особи, громадські організації можуть подавати до Комісії інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

Згідно з частиною п’ятою цієї ж статті у разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду прокурора, відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, розглядає її на своєму засіданні за участю такого кандидата. Кандидат на посаду прокурора має право ознайомитися з такою інформацією, надати відповідні пояснення, спростувати чи заперечити її. За результатами розгляду відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, може прийняти рішення про відмову у зарахуванні кандидата до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур.

 

Добір кандидатів на 90 посад прокурорів

 

За результатами розгляду інформації щодо доброчесності одного з кандидатів на посаду прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 27 червня 2023 року 568дк-23 прийнято рішення про відмову у зарахуванні його до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур.


V - VI етапи добору

(визначення рейтингу кандидатів,

формування резерву на заміщення вакантних посад)

 

Добір кандидатів на 90 посад прокурорів

 

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 11 липня 2023 року №613дк-23 визначено рейтинг кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури при проведенні добору кандидатів на 90 посад прокурорів окружних прокуратур.

Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 11 липня 2023 року №614дк-23 до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур зараховано 89 кандидатів

 

VІI етап добору

(проведення конкурсу на призначення
прокурором – стажистом окружної прокуратури)

 

Добір кандидатів на 90 посад прокурорів

 

    Конкурс на призначення прокурором-стажистом окружної прокуратури проведено 24 липня 2023 року. Участь в конкурсі взяли 72 кандидати на посаду прокурора, яких зараховано до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур. 66 кандидатів обрали посади та перемогли у конкурсі. 6 кандидатів, які не обрали посади, та 17 кандидатів, які не брали участь в конкурсі, залишились в резерві.

    Результати проведеного конкурсу затверджено рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 24 липня 2023 року №637дк-23.

    На підставі заяв кандидатів на за результатами конкурсу Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів надіслано керівникам відповідних обласних прокуратур особові справи кандидатів та подання про їх призначення прокурорами-стажистами окружних прокуратур.

    07 серпня 2023 року в Тренінговому центрі прокурорів України відкрито первинну підготовку прокурорів-стажистів окружних прокуратур.