08.06.2022

Рішення №1дк-22


Про проведення добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№1дк-22

08 червня 2022

Київ

Про проведення добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури


 

Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження (далі – Комісія), у складі головуючого Гнатіва А.Я., членів Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Стуконога О.І., Поліщука В.В., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши питання про проведення добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, керуючись пунктом 1 частини першої статті 29, статтями 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктом 74 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження,

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 

 

1.  Провести з 09 червня 2022 року добір кандидатів на 90 посад прокурорів окружної прокуратури.

2. Викласти передбачені Законом України «Про прокуратуру» наступні вимоги, яким має відповідати кандидат на посаду прокурора.

Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим статтею 27 Закону України «Про прокуратуру».

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про прокуратуру» прокурором окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.

Для цілей цього Закону:

1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;

2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Згідно з частиною шостою статті 27 Закону України «Про прокуратуру»
не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка:

1)     визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

2)     має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

3.   Викласти наведений у частині першій статті 30 Закону перелік документів, що подаються до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, особами для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора:

1)    письмова заява про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора;

2)    копія паспорта громадянина України та копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

3)    анкета кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, та автобіографію;

4)    копія документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

5)    копія трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

6) медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

7) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8)    довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

9)    письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора та проведення щодо неї спеціальної перевірки;

10)     копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

11)     заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

12)     декларація доброчесності і родинних зв’язків.


4.     Кінцевий термін подання документів до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, особами, які виявили бажання стати прокурором – 17 год. 00 хв. 23 червня 2022 року.

Адреса електронної пошти відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, для надсилання документів в електронній формі: info@kdkp.gov.ua.

Поштова адреса відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження: 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-б.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ