Інші документи

Міжнародні стандарти

Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, прийнятих восьмим Конгресом Організації Об’єднаних Націй з попередження злочинності і поводження з правопорушниками, Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 року

Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя (неофіційний переклад)

Висновок № 12 (2009) Консультативної ради європейських суддів та Висновку № 4 (2009) Консультативної ради європейських прокурорів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи про відносини між суддями та прокурорами в демократичному суспільстві

Верховний Суд України

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»

Вищий адміністративний суд України

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 року № 7 «Про судове рішення в адміністративній справі»

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2015 року № 14 «Про Довідку щодо вивчення та узагальнення практики застосування положень Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про прокуратуру» щодо участі прокурора та органів прокуратури в адміністративному судочинстві»

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду з прав людини від 29 вересня 2016 року «Про узагальнення практики застосування адміністративними судами першої інстанції глав 1-4 розділу III Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду та вирішення»

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 березня 2017 року № 5 «Про правовий висновок щодо порядку здійснення представництва органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах, запровадженого Законом України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»

Аналітична довідка Вищого адміністративного суду України від 1 лютого 2009 року про вивчення та узагальнення практики розгляду адміністративними судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби

Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 26 травня 2010 року № 753/11/13-10 «Про розв’язання спорів, що виникають з відносин публічної служби»

Міжнародна допомога

Договір передачі інтелектуальної власності на веб-сайт