28.12.2023

Рішення №676дк-23


Про відмову у зарахуванні Рубана Антона Вікторовича до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№676дк-23

28 грудня 2023

Київ

Про відмову у зарахуванні Рубана Антона Вікторовича до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (далі – Комісія), у складі: головуючого – Гнатіва А.Я., членів Комісії: Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Поліщука В.В., Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши результати спеціальної перевірки щодо достовірності відомостей, зазначених Рубаном А.В. у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Рубан Антон Вікторович для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, оголошеного рішенням Комісії від 04 квітня 2023 року № 3дк-22, подав до Комісії письмову заяву про участь в доборі кандидатів на посаду прокурора та необхідні документи, передбачені статтею 30 Закону України «Про прокуратуру».

 За результатами кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури Рубан А.В. отримав 112 балів. Рішенням Комісії від 06 вересня 2023 року № 650дк-23 (зі змінами) його включено до списку кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, які успішно склали кваліфікаційний іспит. Вказане рішення опубліковано на офіційному вебсайті Комісії.

Згідно з вимогами частини третьої статті 29, статті 32 Закону України «Про прокуратуру» Комісією розпочато проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, які успішно склали кваліфікаційний іспит. 

Відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959), Комісією 16 листопада 2023 року надіслано до уповноважених органів запити про перевірку відповідних відомостей стосовно кандидата на посаду прокурора окружної прокуратури Рубана А.В. Відповідний запит направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції.

За результатами спеціальної перевірки стосовно Рубана А.В., проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік встановлено ознаки відображення у декларації недостовірних відомостей, які стосуються майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму, яка перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на дату подання такої декларації, на загальну суму 315940,88 гривень.

Зокрема, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації Рубан А.В. не зазначив відомостей про дохід від відчуження транспортного засобу у розмірі 197000 грн, інформація про який наявна у ЄДРТЗ.

Також у цьому розділі декларації кандидат на посаду прокурора не зазначив відомостей про дохід члена сім’ї (дружини) у вигляді заробітної плати у розмірі 101051,48 грн, пенсійних внесків у розмірі 2866,76 грн, соціальних виплат у розмірі 3440 грн та про інший дохід у розмірі 384,77 грн, інформація про які наявна у ДРФО.

Крім того, Рубан А.В. у вищевказаному розділі декларації зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (Третій апеляційний адміністративний суд), у розмірі 254473 грн та у вигляді допомоги при народженні дитини у розмірі 84846 грн. Згідно з інформацією ДРФО розміри доходів становили 264098,51 грн та 86418,36 грн відповідно.

Згідно з положеннями пункту 7 вищезазначеного Порядку Рубану А.В. повідомлено про факт розбіжностей у поданій ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік та надано можливість протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом. Відповідні письмові пояснення Рубаном А.В. надано до Комісії 07 грудня 2023 року.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 33, 82 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, пункту 5.4 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора окружної прокуратури Рубана А.В. повідомлено про розгляд результатів спеціальної перевірки на засіданні Комісії 28 грудня 2023 року та на адресу його електронної пошти  15 грудня 2023 року направлено відповідну інформацію та роз’яснено право надати свої пояснення, спростувати чи заперечити вказану інформацію безпосередньо під час засідання Комісії.

Рубан А.В. на засідання Комісії 28 грудня 2023 року прибув, особисто надав пояснення та деякі уточнюючі документи.

Під час проведення співбесіди Рубан А.В. зазначив, що всі неточності та помилки при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік допущені ним через неуважність, розсіяність, та він не мав на меті приховати доходи або перекрутити наведені в декларації відомості.

Комісія бере до уваги пояснення Рубана А.В., але зазначає, що встановлені за результатами спеціальної перевірки численні факти розбіжностей у поданій ним декларації за 2022 рік мають ознаки відображення у декларації недостовірних відомостей та можуть бути підставою для юридичної відповідальності.

Ураховуючи вищенаведене, Комісія дійшла консолідованого висновку та ухвалила рішення про виявлення відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття Рубаном Антоном Вікторовичем посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком.

З огляду на викладене та з метою забезпечення формування резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур, керуючись статтями 29, 32, 77, 78 Закону України «Про прокуратуру, пунктом 5.2 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора окружної прокуратури, Комісія

 

ВИРІШИЛА:

    1. Відмовити у зарахуванні до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур Рубану Антону Вікторовичу.

 

    2. Про прийняте рішення повідомити Рубана А.В.

 

    3. Рішення Комісії може бути оскаржено до суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ