12.03.2024

Рішення №5дк-24


Про виключення Запорожця Д.І. з резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№5дк-24

12 березня 2024

Київ

Про виключення Запорожця Д.І. з резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (далі – Комісія), у складі: головуючого – Гнатіва А.Я., членів Комісії: Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши інформацію за результатами проведення спеціальної перевірки кандидата на посаду прокурора окружної прокуратури Запорожця Д.І.

 

ВСТАНОВИЛА:

 

         Запорожець Денис Ігорович для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, оголошеного рішенням Комісії від 08 липня 2022 року № 1дк-22, подав до Комісії письмову заяву про участь в доборі кандидатів на посаду прокурора та необхідні документи, передбачені статтею 30 Закону України «Про прокуратуру».

         За результатами кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури Запорожець Д.І. отримав 119,2 балів. Рішенням Комісії від 09 травня 2023 року № 16дк-23 його включено до списку кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, які успішно склали кваліфікаційний іспит, та рішенням Комісії від 11 липня 2023 року № 614дк-23 Запорожця Д.І. зараховано до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур при проведенні добору кандидатів на 90 посад прокурорів окружних прокуратур.

         Відповідно до статті 32 Закону України «Про прокуратуру», статті 58 Закону України «Про запобігання корупції», пунктів 33, 81 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, пункту 5.1, абзацу 3 пункту 5.4 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора окружної прокуратури на адресу електронної пошти Запорожцю Д.І. 03 січня 2024 року направлено копію інформації, одержаної в порядку частини другої статті 32 Закону України «Про прокуратуру».

Листом від 16 лютого 2024 року Комісією повідомлено Запорожця Д.І. про розгляд вказаної інформації 27 лютого 2024 року та роз’яснено право надати свої пояснення, спростувати чи заперечити вказану інформацію безпосередньо під час засідання Комісії, однак кандидат вказаним правом не скористався.

На засідання Комісії 27 лютого 2024 року Запорожець Д.І. не прибув, проте на електронну пошту Комісії направив заяву про неможливість бути присутнім на засіданні у зв’язку з службовим відрядженням, не надавши жодних підтверджуючих документів.

Комісією 28 лютого 2024 року повторно викликано кандидата на 12 березня 2024 року для надання пояснень з викладених питань, проте Запорожець Д.І. на засідання Комісії також не прибув, жодної інформації про причини неявки не надав.

З огляду на викладене, Комісією враховано інформацію Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо порушення Запорожцем Денисом Ігоровичем правил військового обліку призовників та військовозобов’язаних, яка надійшла в порядку частини другої статті 32 Закону України «Про прокуратуру» та статті 58 Закону України «Про запобігання корупції». Так, кандидат потребує заміни посвідчення про приписку до призовної дільниці на військово-обліковий документ встановленого зразка та проходження медичної комісії щодо визначення придатності до проходження військової служби.

Окрім того, кандидатом з часу отримання відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади прокурора окружної прокуратури, не направлено на адресу Комісії жодних пояснень, позицію або інформацію щодо спростування викладених питань.

Відповідно до підпункту 13 пункту 7.3 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора окружної прокуратури Комісія виключає кандидатів із резерву на заміщення вакантних посад прокурорів за наявності передбачених законом підстав, які перешкоджають кандидату на посаду прокурора зайняти таку посаду.

Підпунктом 4 пункту 10 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 – в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959, відомості щодо претендента на посаду є такими, що не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки фактів неперебування на військовому обліку за місцем проживання (місцем реєстрації та фактичного проживання) претендента на посаду, який є призовником, військовозобов’язаним чи резервістом та підлягає взяттю на військовий облік, або ухилення від військового обліку претендента на посаду, який є призовником, військовозобов’язаним чи резервістом.

Таким чином, Комісія дійшла консолідованого висновку, що такі відомості не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття кандидатом посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, а тому Запорожець Денис Ігорович вважається таким, що не пройшов спеціальну перевірку.

З огляду на викладене та з метою забезпечення формування резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур, керуючись абзацом 3 пункту 5.4, підпунктом 13 пункту 7.3 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора окружної прокуратури, підпунктом 4 пункту 10 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, статтями 29, 32 Закону України «Про прокуратуру, статтею 58 Закону України «Про запобігання корупції», Комісія

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Виключити з резерву на заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур Запорожця Дениса Ігоровича.

2.  Про прийняте рішення повідомити Запорожця Д.І.

3.  Рішення Комісії може бути оскаржено до суду.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ