04.04.2023

Рішення №3дк-23


Про проведення добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№3дк-23

04 квітня 2023

Київ

Про проведення добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (далі – Комісія), у складі головуючого – Гнатіва А.Я., членів Комісії: Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Поліщука В.В., Стуконога О.І., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши питання про прийняття рішення про проведення добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, беручи до уваги лист Офісу Генерального прокурора від 29 березня 2023 року № 07/1/2-536вих-23, керуючись пунктом 1 частини першої статті 29, статтями 73, 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61, 63, 74 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.              Провести з 05 квітня 2023 року добір кандидатів на 200 посад прокурорів окружної прокуратури.

2.              Викласти передбачені Законом України «Про прокуратуру» (далі – Закон) наступні вимоги, яким має відповідати кандидат на посаду прокурора.

         Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим статтею 27 Закону.

         Відповідно до частини першої статті 27 Закону прокурором окружної прокуратури (у тому числі прокурором – стажистом окружної прокуратури у визначених цим Законом випадках) за результатами добору може бути призначено громадянина України, який має вищу юридичну освіту та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Згідно з частиною шостою статті 27 Закону України «Про прокуратуру»
не може бути призначено на посаду прокурора особу, яка:

1)             визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

2)             має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

3)             має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

3.              Викласти наведений у частині першій статті 30 Закону перелік документів, що подаються до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, особами для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора:

1)      письмова заява про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора;

2)      копія паспорта громадянина України та копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

3)      анкета кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, та автобіографія;

4)      копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

4-1)   копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, виданого відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

5)      копія трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

6)      медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

7)      копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8)      довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

9)      письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора та проведення щодо неї спеціальної перевірки;

10)    копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до «Закону України «Про запобігання корупції»;

11)    заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

12)    декларація доброчесності і родинних зв’язків.

4.              Кінцевий термін подання документів до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, особами, які виявили бажання стати прокурором – 16 год. 45 хв. 28 квітня 2023 року.

Адреса електронної пошти Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів для надсилання документів в електронній формі: dobir2023@kdkp.gov.ua.

Поштова адреса Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів: 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-б.

5.           Затвердити форму оголошення про проведення добору кандидатів на посаду прокурора, що додається, яку розмістити на офіційному вебсайті Комісії. 


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ