Новини та оголошення

Оголошення

Кого ми шукаємо?

Прокурора, який має профільну освіту з бездоганною, незаплямованою репутацією, який розділяє цінності прокуратури і усвідомлює, що її імідж формується кожним прокурором.

 

Які переваги роботи в окружній прокуратурі?

Прокурори окружної прокуратури отримають додаткові можливості та стимули для професійної та особистої реалізації, кар’єрне зростання, отримують конкурентну заробітну плату відповідно до Закону України «Про прокуратуру» та можливість підвищення кваліфікації. У Тренінговому центрі прокурорів України прокурори проходитимуть професійні тренінги з українськими та іноземними тренерами, залежно від своїх індивідуальних потреб. Це абсолютно новий, нелекційний підхід до формування професійних та особистих навичок з використанням кращих міжнародних практик, який допоможе швидше адаптуватися до роботи в нових умовах. Крім того, прокурори матимуть зрозумілу систему рекомендацій та стандартів діяльності

 

Як відбувається добір кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури?

Процес добору, його правила та критерії оцінки кандидатів – однакові для всіх. Добір здійснюється на конкурсних засадах із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим ч.ч. 1 та 6 ст. 27 Закону України «Про прокуратуру».

  

Етапи проведення добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури:

-    прийняття рішення про проведення добору;

-    подання документів особами, які виявили бажання стати прокурорами, у тому числі перевірки їх відповідності вимогам, установленим Законом;

-    проведення кваліфікаційного іспиту;

-    організації спеціальної перевірки;

-    визначення рейтингу кандидатів;

-    формування резерву на заміщення вакантних посад;

-    проходження кандидатами спеціальної підготовки;

-    проведення конкурсу;

-    надсилання подання про призначення кандидата на посаду прокурора.

 

 

1 етап добору

(прийняття рішення про проведення добору)

 

 

Рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, від 08.06.2022 № 1дк-22 з 09 червня 2022 року розпочався добір кандидатів на 90 посад прокурора окружної прокуратури.

Про проведення добору на цьому офіційному вебсайті 08.06.2022 розміщено відповідне оголошення.

Кінцевий термін подання документів особами, які виявили бажання стати прокурором, встановлено до 15 год. 45 хв. 08 липня 2022 року (рішення від 22.06.2022 № 2дк-22).

 

2 етап добору

(подання документів особами, які виявили бажання стати прокурорами, у тому числі перевірки їх відповідності вимогам, установленим Законом)

 

Забезпечено прийом документів від 1734 осіб, які виявили бажання стати прокурором.

Рішенням від 10.08.2022 № 4дк-22 (із змінами) затверджено список з 999 осіб, які допускаються до складання кваліфікаційного іспиту при проведенні добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури.

У зв’язку з недотриманням вимог, передбачених статтями 27, 30 Закону України «Про прокуратуру» 735 кандидатам мотивованими рішеннями Комісії відмовлено у допуску до складання кваліфікаційного іспиту.

 

 

3 етап добору

(проведення кваліфікаційного іспиту)

 

Кваліфікаційний іспит проводиться з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини, володіння державною мовою, аналітичних здібностей кандидатів та практичних навичок і складається з анонімного тестування та практичного завдання.

Іспит складається з:

-        анонімне тестування для перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини, володіння державною мовою;

-        анонімне тестування для перевірки аналітичних здібностей.

-        виконання анонімного практичного завдання, яке полягає у розв’язанні модельних завдань практичного характеру.

 

У першому етапі іспиту (анонімному тестуванні з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини та володіння державною мовою) взяли участь 742 особи, кандидати, з яких 473 – успішно пройшли тестування, набравши мінімальний або більший за мінімальний тестовий бал (60 % від максимального балу).

У подальшому, організовано складання наступного етапу кваліфікаційного іспиту – анонімного тестування з метою перевірки аналітичних здібностей. У цьому тестуванні взяли участь 465 кандидатів, з яких 450 – успішно пройшли тестування, набравши мінімальний або більший за мінімальний тестовий бал.

 

 

Довідково:

Рішеннями відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження затверджено:

Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодопроведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурораокружної прокуратури (рішення від 26.10.2021 № 11зп-21 (із змінами);

Положення про порядок складання кандидатами на посадупрокурора кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання (рішення від 26.10.2021 № 12зп-21 (із змінами));

профіль посади «Прокурор окружної прокуратури» (рішення від 16.12.2021 № 36зп-21);

програму тестування з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини та володіння державною мовою при складанні кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури (рішення від 16.12.2021 № 37зп-21);

перелік модельних завдань практичного характеру (рішення від
15.06.2022 № 66зп-22);

Методику проведення тестування для перевірки рівня аналітичних здібностей кандидатів на посаду прокурора (рішення від 15.06.2022 № 68зп-22 (із змінами));

тестові запитання для забезпечення проведення кваліфікаційного іспиту з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини кандидатів на посади прокурора окружної прокуратури (рішення від 29.06.2022 № 71зп-22);

базу тестових запитань для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури (рішення
від 29.06.2022 № 72зп-22).