16.12.2021

Рішення №36зп-21


Про затвердження Профілю посади «Прокурор окружної прокуратури»

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№36зп-21

16 грудня 2021

Київ

Про затвердження Профілю посади «Прокурор окружної прокуратури»


Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження
(далі – орган), у складі головуючого Гнатіва А.Я., членів органу
Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Стуконога О.І., Поліщука В.В., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В. із метою забезпечення належної організації роботи органу щодо добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, керуючись пунктом 1 частини першої статті 29, частиною першою статті 31, частинами сьомою та восьмою статті 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61, 63, 72 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, пунктами 1.5, 1.6, 2.1 Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання,

 

 

ВИРІШИВ:

 

 

 

1.     Затвердити Профіль посади «Прокурор окружної прокуратури» (додається).ЗАТВЕРДЖЕНО

                                            Рішення

відповідного органу, що здійснює

дисциплінарне провадження

16 грудня 2021 року № 36зп-21

 

ПРОФІЛЬ ПОСАДИ
«Прокурор окружної прокуратури»

 

 

І

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1        

Найменування державного органу

прокуратура України

2        

Найменування структурного підрозділу

окружна прокуратура

3        

Найменування посади

прокурор  

4        

Знаходиться у підпорядкуванні

керівника окружної прокуратури, його заступника,  керівника відповідного підрозділу (відділу) окружної прокуратури, його заступника

5        

Наявність підлеглих

не передбачається

6        

Функції (обов’язки)

 

 

– підтримання публічного обвинувачення в суді;

– організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

– нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

представництво інтересів громадянина в суді;

– представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом

ІІ

ВИМОГИ

1

Освіта,

освітньо-кваліфікаційний рівень

вища юридична,

спеціаліст або магістр

2

Стаж роботи  (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

стаж роботи в галузі права не менше 2 років (стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра)

 

 

3

Володіння державною мовою

вільно

4

Знання нормативної бази

– Конституція України;

– Кримінальний кодекс України;

– Кримінальний процесуальний кодекс України;

– Цивільний кодекс України,

– Цивільний процесуальний кодекс України,

– Господарський кодекс України;

– Господарський процесуальний кодекс України;

– Кодекс адміністративного судочинства України;

– Кримінально-виконавчий кодекс України;

– Кодекс України про адміністративні правопорушення;

– Закон України «Про прокуратуру»;

– Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;

– Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

– Закон України «Про Національну поліцію»; 

– Закон України «Про Державне бюро розслідувань»;

– Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»;

– Закон України «Про Службу безпеки України»;

– Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»;

– Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»;

– Закон України «Про запобігання корупції»;

– Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

–  Закон України «Про державну таємницю»;

– Закон України «Про звернення громадян»;

– Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

– Закон України «Про статус народного депутата України»;

– Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»;

– Закон України «Про виконавче провадження»;

Закон України «Про виконання рішень та застосування             практики Європейського суду з прав людини»;

Закон України « Про попереднє ув’язнення»;

– норми міжнародного (у т.ч. європейського) права в галузі захисту прав людини;

– підзаконні відомчі нормативні акти, які регулюють порядок здійснення функцій прокурора;

Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення;

– підзаконні відомчі нормативні акти, які регулюють основні принципи планування та організації роботи в органах прокуратури;

– Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів.

5

Необхідні уміння і навички

– застосовувати норми права (матеріального і процесуального);

– застосовувати знання у практичній діяльності при моделюванні і вирішенні правових ситуацій, визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, аналізувати правові проблеми й формулювати правові позиції;

– застосовувати юридичну аргументацію, виявляти проблеми правового регулювання та шляхи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності;

– логічно, критично та системно аналізувати документи, розуміти їхній правовий характер і значення;

– консультувати з правових питань, зокрема щодо можливих способів захисту прав та інтересів держави та громадян;

– складати процесуальні документи;

– виступати перед аудиторією (ораторське мистецтво);

– організовувати роботу над окремим цілісним проєктом (справою, провадженням);

– організовувати групу людей для виконання спільного завдання та керувати роботою цієї групи;

– комунікувати і взаємодіяти з органами та особами, залученими до діяльності, пов’язаної з виконанням службових обов’язків;

– раціонально планувати і використовувати робочий час;

– використовувати офісну й комп’ютерну техніку, програмне забезпечення, необхідне для виконання професійних обов’язків;

– працювати з документами з урахуванням основ діловодства, порядку роботи з відомостями, що містять інформацію з обмеженим доступом;

– відшукувати інформацію в мережі Інтернет, працювати з базами даних, реєстрами

6

Здібності

– логічне мислення;

– аналітичне мислення;

– критичне мислення;

– комунікативність;

– прогнозування;

– організаторські здібності;

– здатність працювати в команді;

– здатність до саморозвитку

7

Морально-психологічні якості

– чесність;

– порядність;

– відповідальність;

– дисциплінованість;

– емоційна стабільність;

– ініціативність;

– стресостійкість;

– врівноваженість;

– рішучість при прийнятті рішень;

– наполегливість при досягненні мети

ІІІ

ОБМЕЖЕННЯ

 

– особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

– особа -має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

– особа має незняту чи непогашену судимість;

– на особу накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени органу

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ