16.12.2021

Рішення №37зп-21


Про затвердження Програми тестування з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини та володіння державною мовою при складанні кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№37зп-21

16 грудня 2021

Київ

Про затвердження Програми тестування з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини та володіння державною мовою при складанні кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури


Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження
(далі – орган), у складі головуючого Гнатіва А.Я., членів органу
Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Стуконога О.І., Поліщука В.В., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В. із метою забезпечення належної організації роботи органу щодо добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, керуючись пунктом 1 частини першої статті 29, частиною першою статті 31, частинами сьомою та восьмою статті 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61, 63, 72 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, пунктами 1.5, 1.6, 2.1 Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання,

 

 

ВИРІШИВ:

 

 

 

 

1.     Затвердити Програму тестування з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права,  європейських стандартів у галузі захисту прав людини та володіння державною мовою при складанні кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури (додається).
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

відповідного органу, що здійснює

дисциплінарне провадження

16 грудня 2021 року № 37зп-21

ПРОГРАМА

тестування з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права,  європейських стандартів у галузі захисту прав людини та володіння державною мовою при складанні кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

 

РОЗДІЛ 1. Правові основи захисту прокуратурою прав та свобод людини й громадянина

Конституція України.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

Практика Європейського суду з прав людини.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

 

РОЗДІЛ 2. Правові й організаційні засади діяльності прокуратури України

Закон України «Про прокуратуру».

Стандарти Ради Європи щодо діяльності органів прокуратури.

Інші міжнародно-правові акти, що стосуються діяльності прокуратури.

Організація діяльності органів прокуратури.

 

РОЗДІЛ 3. Професійна етика прокурора

Засади професійної етики прокурора.

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів.

Закон України «Про запобігання корупції».

 

РОЗДІЛ 4. Правові засади виконання функцій прокурора

Кримінальний кодекс України.

Кримінальний процесуальний кодекс України.

Кримінально-виконавчий кодекс України та інше законодавство з питань виконання покарань.

Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Кодекс адміністративного судочинства України.

Цивільний кодекс України.

Цивільний процесуальний кодекс України.

Господарський кодекс України.

Господарський процесуальний кодекс України.

Антикорупційне законодавство.

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Закон України «Про виконавче провадження».

Закон України «Про судову експертизу».

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Державна таємниця.

Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні.

Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду.

Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення.

 

РОЗДІЛ 5. Правові основи судоустрою, діяльності правоохоронних й правозахисних органів в Україні

Закон України «Про судоустрій і статус суддів».

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Закон України «Про Вищий антикорупційний суд».

Закон України «Про Національну поліцію».

Закон України «Про Державне бюро розслідувань».

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України».

Закон України «Про Службу безпеки України».

Закон України «Про Бюро економічної безпеки України».

Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

 

РОЗДІЛ 6. Правові основи взаємодії прокуратури з інститутами громадянського суспільства

Закон України «Про звернення громадян».

Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Закон України «Про статус народного депутата України».

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

РОЗДІЛ 7. Володіння державною мовою

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Український правопис.

Норми сучасної української мови.

 


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени органу

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ