Новини та оголошення

Оголошення

На засіданнях відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, які відбулися 22-23 грудня 2021 року прийнято рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності восьми прокурорів.

Стосовно трьох прокурорів за недотримання правил прокурорської етики та поведінки згідно з Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів, порушення вимог Закону України «Про прокуратуру», а також неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до втрати речових доказів у кримінальному провадженні, застосовано дисциплінарні стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури.

До двох прокурорів застосовано заборону строком від 3 до 6 місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому вони обіймають посади, у зв’язку із вчиненням дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, та одноразовим грубим порушенням правил прокурорської етики при наданні звіту про оцінку якості роботи прокурора, неналежним виконанням службових обов’язків та порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України при направленні обвинувального акта у кримінальному провадженні до суду через 4 місяці після його реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Ще стосовно трьох прокурорів застосовано дисциплінарні стягнення у виді догани. Підставами прийняття таких рішень стало неналежне виконання прокурорами своїх службових обов’язків під час здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема: щодо складання та скерування до суду обвинувального акта поза межами процесуальних строків та укладення угоди про визнання винуватості без урахування відомостей про судимість підозрюваного, неналежного підтримання публічного обвинувачення у зв’язку з цим та порушення вимог облікової дисципліни.

Також розгляд двох дисциплінарних проваджень перенесено на іншу дату  через неявку сторін з поважних причин.