27.03.2024

Рішення №47дп-24


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дрозач К.О.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№47дп-24

27 березня 2024

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дрозач К.О.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (далі – Комісія, КДКП) у складі: головуючого Гнатіва А.Я., членів – Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Поліщука В.В., Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дрозач Катерини Олександрівни у дисциплінарному провадженні № 07/3/2-24дс-7дп-24,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

1.  Відомості про прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження

Дрозач Катерина Олександрівна в органах прокуратури працює з 02 серпня 1999 року до 04 лютого 2005 року та з 22 грудня 2021 року і дотепер. Із 21 березня 2023 року обіймає посаду прокурора Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, що підтверджено наказом керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 20 березня 2023 року № 53к.

Присягу прокурора склала 22 грудня 2021 року, з положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів ознайомлена 22 грудня 2021 року.

Характеризується посередньо. За час роботи на займаній посаді зарекомендувала себе працівником, який неповною мірою використовує уміння та навички, необхідні для ефективного виконання завдань, поставлених перед органами прокуратури, не завжди уміє розподілити час та сили для виконання своїх обов’язків, потребує постійного контролю в роботі. Дисциплінарних стягнень не має.

Згідно з наказом керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону прокурору Дрозач К.О. у 2023 році надано частину щорічної відпустки з 29 грудня 2023 року до 05 січня 2024 року. 

          Таким чином, час перебування прокурора у відпустці становить                        8 календарних днів.

 

2.  Відомості щодо етапів дисциплінарного провадження

До Комісії 09 січня 2024 року надійшла ухвала (далі – дисциплінарна скарга) судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області Особа 1 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Дрозач К.О.

Автоматизованою системою розподілу для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу розподілено голові КДКП Гнатіву А.Я., яким 11 січня 2024 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження.

За результатами перевірки Гнатівим А.Я. 29 лютого 2024 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора
Дрозач К.О., який того ж дня разом із матеріалами дисциплінарного провадження передано на розгляд КДКП.

13 березня 2024 року розгляд висновку Комісією відкладено у зв’язку з неявкою прокурора Дрозач К.О.

Далі скаржника та прокурора повторно своєчасно та належним чином повідомлено про час і місце проведення засідання Комісії.

У засідання КДКП 27 березня 2024 року прокурор Дрозач К.О. повторно не з’явилася, причин неявки не повідомила.

За таких умов Комісія, ураховуючи вимоги пункту 3 частини третьої статті 47 Закону України «Про прокуратуру» та пункту 110 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, прийняла рішення про розгляд висновку за відсутності прокурора Дрозач К.О.

Скаржник надіслав 20 березня 2024 року до Комісії листа, яким просив провести розгляд висновку без його участі.

 

3.  Зміст дисциплінарної скарги 

Скаржник вказав, що прокурор Дрозач К.О. 16 та 25 жовтня, 06 та 25 грудня 2023 року, 08 січня 2024 року без поважних причин не з’явилася у судові засідання, у зв’язку з чим ухвалою від 08 січня 2024 року постановлено порушити перед Комісією питання про її відповідальність за неявку до суду з неповажних причин.

За таких обставин скаржник вважав, що в діях прокурора Дрозач К.О. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» – невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків.

 

4.  Обставини, встановлені під час здійснення дисциплінарного провадження

     

Заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Особа 2 07 липня 2023 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація), старшим якої визначено Дрозач К.О.

Відповідно до ухвали Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 08 січня 2024 року у справі № (конфіденційна інформація), у підготовчому судовому засіданні здійснено розгляд обвинувального акта у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) за обвинуваченням Особа 3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 310 Кримінального кодексу (далі – КК) України.

У підготовчі судові засідання, призначені на 16 та 25 жовтня, 06 та 25 грудня 2023 року, 08 січня 2024 року прокурор Дрозач К.О. не з’явилася, про причини неявки до суду не повідомила. У зв’язку з неявкою прокурора підготовчі судові засідання відкладено.

31 січня 2024 року до Комісії надійшов лист Солонянського районного суду Дніпропетровської області з додатками, який містить належним чином засвідчену копію ухвали суду від 24 січня 2024 року, якою виправлено описку в ухвалі суду від 08 січня 2024 року та постановлено виключити дату судового засідання 16 жовтня 2023 року, як помилково зазначену. 

Відповідно до документів, наданих листами Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 11 січня 2024 року та від 25 січня 2024 року, судові виклики на засідання, призначені на 25 жовтня, 06 та 25 грудня 2023 року, 08 січня 2024 року, відправлено на електронну пошту Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, а саме: pru.dn@vppdr.gp.gov.ua.

  Зокрема, судовий виклик на засідання, призначене на 25 жовтня 2023 року, відправлено та доставлено 17 жовтня 2023 року, на 06 грудня 2023 року –              26 жовтня 2023 року, на 25 грудня 2023 року – 14 грудня 2023 року, на 08 січня 2024 року – 25 грудня 2023 року, що підтверджено довідками про доставку електронних листів від зазначених дат.

  Відповідно до копій журналів судових засідань Солонянського районного суду Дніпропетровської області у справі № (конфіденційна інформація), у вказані дати прокурор Дрозач К.О. не з’явилася, про причини своєї неявки суду не повідомила, у зв’язку з чим судовий розгляд відкладено на інші дати.

  Згідно з матеріалами, які надійшли листом Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 06 лютого 2024 року, встановлено, що до Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) за обвинуваченням Особа 3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 310 КК України, 26 жовтня 2023 року надійшла судова повістка від 25 жовтня 2023 року про виклик прокурора до Солонянського районного суду Дніпропетровської області у судове засідання, призначене на 06 грудня 2023 року о 13 год 30 хв, 19 грудня 2023 року – судова повістка від 14 грудня 2023 року про виклик прокурора у судове засідання, призначене на 25 грудня 2023 року о 13 год 00 хв, а 28 грудня 2023 року – судова повістка від 25 грудня 2023 року про виклик прокурора у судове засідання, призначене на 08 січня 2024 року о 13 год 00 хв.

          Відповідно до відомостей інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України» та наявних резолюцій на вказаних судових повістках, заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Особа 2 визначено прокурора Дрозач К.О. для взяття участі у вказаних судових засіданнях, про що їй доведено до відома.

          Разом із тим, судова повістка про виклик прокурора у судове засідання до Солонянського районного суду Дніпропетровської області на 25 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) за обвинуваченням Особа 3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 310 КК України, до Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері Східного регіону не надходила.

          Водночас 25 жовтня 2023 року прокурором Дрозач К.О. у період часу з      10 год 08 хв до 12 год 05 хв підтримано публічне обвинувачення в Амур-Нижньодніпровському районному суді м. Дніпропетровська у справі
№ (конфіденційна інформація) за обвинуваченням Особа 4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 168 КК України, та № (конфіденційна інформація) за обвинуваченням Особа 5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 368 КК України.

          Окрім цього, 06 грудня 2023 року прокурором Дрозач К.О. у період часу з 11 год 31 хв до 12 год 03 хв підтримано публічне обвинувачення у справі
№ (конфіденційна інформація) за обвинуваченням Особа 6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, в режимі відеоконференції з Петриківським районним судом Дніпропетровської області та у справі № (конфіденційна інформація) за обвинуваченням Особа 7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 264 КК України, в режимі відеоконференції з Царичанським районним судом Дніпропетровської області.

            Також 08 січня 2024 року прокурором Дрозач К.О. у період часу з 09 год 39 хв до 13 год 16 хв підтримано публічне обвинувачення у справі
№ (конфіденційна інформація) за обвинуваченням Особа 8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 263 КК України, в Амур-Нижньодніпровському суді м. Дніпропетровська та у період часу з 14 год 30 хв до 15 год 30 хв – у Дніпровському апеляційному суді у розгляді справи № (конфіденційна інформація).

          Участь прокурора Дрозач К.О. у зазначених судових засіданнях підтверджено належним чином засвідченими копіями журналів судових засідань у вказаних справах та довідкою Дніпровського апеляційного суду.

          Щодо судового засідання, призначеного на 08 січня 2024 року у Солонянському районному суді Дніпропетровської області, прокурором направлено клопотання про його відкладення, у зв’язку з процесуальним навантаженням, зменшенням кількості прокурорів та збільшенням кількості призначених до розгляду кримінальних проваджень, у яких обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, яке 08 січня 2024 року надійшло до Солонянського районного суду Дніпропетровської області.

          Причина неявки прокурора Дрозач К.О. у судове засідання у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація), призначене на 25 грудня 2023 року, Дніпровській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону невідома.

 

5.  Пояснення прокурора

 

          Під час проведення перевірки, відповідно до вимог Закону України «Про прокуратуру» та Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, прокурору Дрозач К.О. двічі направлено запити для отримання інформації, необхідної для перевірки доводів дисциплінарної скарги, однак вона не скористалася передбаченим правом та пояснень під час перевірки не надала.

          Також прокурор Дрозач К.О. не з’явилася на засідання Комісії та не скористалася своїм правом надати пояснення.

 

6.  Правові джерела, що підлягають застосуванню, та мотиви ухваленого Комісією рішення

 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 2 частини першої статті 131-1 Конституції України визначено, що в Україні діє прокуратура, яка здійснює організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.

Правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, загальні права і обов’язки прокурора визначено Законом України «Про прокуратуру».

Згідно з пунктом 3 частини четвертої статті 19 Закону України «Про прокуратуру» прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відповідності до частини другої статті 16 Закону України «Про прокуратуру», здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання і керується у своїй діяльності лише Конституцією та законами України.

Частиною першою статті 22 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що прокурор підтримує державне обвинувачення в судовому провадженні щодо кримінальних правопорушень, користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України.

Статтею 2 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 9 КПК України, під час кримінального провадження прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Розумність строків є однією із засад кримінального провадження, передбачених статтею 7 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Згідно з частинами першою та другою статті 36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Частиною першою та другою статті 37 КПК України встановлено, що прокурор який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Згідно з вимогами статі 324 КПК України якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурор або захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов’язковою, суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду.

Водночас, якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності. У разі неможливості подальшої участі прокурора в судовому провадженні він замінюється іншим у порядку, передбаченому статтею 37 цього Кодексу.

Зі змісту вказаної норми вбачається, що однією з обов’язкових вимог для порушення питання про відповідальність прокурора є неповажність причини його неприбуття в судове засідання.

Частинами першою та дев’ятою статті 135 КПК України встановлено, що особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Відповідно до вимог статті 138 КПК України серед поважних причин неприбуття на виклик, зокрема, передбачено: несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Згідно з наказом Генерального прокурора від 30 вересня 2021 року № 309 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні»
(далі – Наказ № 309) прокурор у межах своїх повноважень, у тому числі, передбачених статтею 25 Закону України «Про прокуратуру», повинен вживати заходів, спрямованих на забезпечення досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень у розумні строки.

Відповідно до вимог пунктів 21, 21.3 Наказу № 309 прокурорам у судовому провадженні відповідно до вимог законодавства слід особисто брати участь у судових засіданнях, ініціювати привід обвинуваченого чи зміну запобіжного заходу на більш суворий, порушувати перед судом питання про дисциплінарну відповідальність захисника, накладення грошових стягнень на учасників судового провадження у разі зловживання ними своїми процесуальними правами, ініціювати перед судом вирішення питання про постановлення ухвал, які не вирішують справи по суті, однак звертають увагу уповноважених органів на встановлені у кримінальному провадженні факти порушення закону, які потребують вжиття належних заходів реагування.

Згідно з пунктом 22 Наказу № 309 старший прокурор групи прокурорів відповідно до вимог законодавства має організовувати та координувати діяльність прокурорів групи, узгоджувати їх процесуальні позиції, у тому числі шляхом надання відповідних доручень, які долучати до наглядового провадження.

Згідно з Нормами професійної відповідальності та переліком необхідних прав та обов’язків прокурорів, прийнятих 23 квітня 1999 року Міжнародною Асоціацією прокурорів, прокурори зобов’язані завжди підтримувати честь та гідність професії, вести себе професійно, відповідно до закону, правил та етики їх професії, в будь-який час дотримуватись найбільш високих норм чесності.

Відповідно до пунктів 1, 3 Керівних принципів, що стосуються державних обвинувачів, які прийняті восьмим конгресом Організації об’єднаних націй з попередження злочинності та поводженню з правопорушниками (Гавана, Куба, 27 серпня – 07 вересня 1990 року) особи, відібрані для здійснення судового переслідування, повинні мати високі моральні якості та здібності, а також відповідну підготовку та кваліфікацію.

Особи, які здійснюють судове переслідування, будучи найважливішими представниками системи відправлення кримінального правосуддя, завжди зберігають честь та гідність своєї професії.

Оцінивши діяльність прокурора Дрозач К.О. на предмет відповідності наведеним вимогам Комісія дійшла висновку про наявність порушень нею приписів чинного законодавства, що обґрунтовано наступним. 

Дисциплінарне провадження стосовно прокурора Дрозач К.О. відкрито у зв’язку з її можливим неналежним виконанням чи невиконанням службових обов’язків.

Для встановлення наявності чи відсутності факту невиконання чи неналежного виконання прокурором службових обов’язків потрібно установити, зокрема, факт ухилення прокурора від вчинення дій, передбачених законодавством, у рамках виконання ним спеціальних повноважень або завідомо неякісне, із порушенням норм законодавства та правил професійної етики, виконання прокурором посадових обов’язків.

Згідно з усталеною практикою Комісії дисциплінарним проступком прокурора необхідно вважати протиправну винну дію або бездіяльність, прийняття рішення чи його неприйняття, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні прокурором своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом України «Про прокуратуру» та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Відповідно до наказів керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 06 вересня 2023 року № 60 та від 04 грудня 2023 року № 90 «Про розподіл обов’язків між керівництвом та працівниками Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону» до службових обов’язків прокурора Дрозач К.О. входить: представництво інтересів держави у суді, в тому числі, підготовка та звернення до суду з позовами і заявами, участь у розгляді справ судами, ініціювання перегляду незаконних судових рішень та вступу у справи, нагляд за виконанням судових рішень постановлених за позовами (заявами) прокуратури, забезпечення захисту інтересів держави при виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), виконання інших заходів з питань представницької діяльності, визначених наказами Генерального прокурора; процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, виявлених під час представницької діяльності, забезпечення судової перспективи таких проваджень, відшкодування завданих збитків, притягнення винних осіб до відповідальності, з дотриманням КПК України.

Як старший групи прокурорів у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) Дрозач К.О. повинна забезпечити виконання завдань кримінального провадження з дотриманням його загальних засад, принципу законності, розумності строків, тобто неухильного додержання вимог Конституції України, КПК України, вимог інших актів законодавства, а також організовувати та координувати діяльність прокурорів групи, узгоджувати їх процесуальні позиції, у тому числі шляхом надання відповідних доручень, які долучати до наглядового провадження.

Для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності за неявку в суд без поважних причин потрібно встановити, зокрема, обізнаність прокурора про дату та час судового засідання, неявку його до суду в ці дні, а також відсутність поважних причин неявки, або інших причин, які об’єктивно перешкоджали участі прокурора у судовому засіданні.

Відповідно до дисциплінарної скарги прокурор Дрозач К.О. 25 жовтня,     06 та 25 грудня 2023 року, 08 січня 2024 року в призначені судові засідання не прибула, про причини своєї неявки не повідомила, будь-яких доказів щодо поважності або неможливості прибуття в судове засідання не надала (окрім відповідного клопотання щодо судового засідання, призначеного на 08 січня 2024 року), внаслідок чого суд дійшов висновку про неповажність причин її неприбуття.

Водночас за результатами дисциплінарного провадження, враховуючи суперечності наданих документів судом та інформації, повідомленої керівником прокуратури, неможливо достовірно стверджувати, що прокурор Дрозач К.О. була обізнана про судове засідання, призначене на 25 жовтня 2023 року, та через свою протиправну бездіяльність не з’явилася на нього, оскільки повідомлення про таке засідання до Дніпровської спеціалізованої прокуратури не надходило, до відома прокурора Дрозач К.О. не доведено. 

Окрім цього, 06 грудня 2023 року та 08 січня 2024 року прокурором
Дрозач К.О. підтримано публічне обвинувачення у інших кримінальних провадженнях, що вказує на поважність причин її неприбуття до Солонянського районного суду Дніпропетровської області. Про такі причини вона, зокрема, зазначила у своєму клопотанні від 08 січня 2024 року до Солонянського районного суду Дніпропетровської області, у якому просила відкласти розгляд справи через зайнятість у інших судових засіданнях.

Таким чином, під час перевірки не знайшли свого підтвердження доводи скаржника про неповажність неприбуття прокурора Дрозач К.О. у судові засідання, призначені на 25 жовтня 2023 року, 06 грудня 2023 року та 08 січня 2024 року. Відповідно підстави для притягнення її до дисциплінарної відповідальності через її неявку до суду у зазначені дні відсутні.

          Водночас, жодна із підстав, передбачених статтею 138 КПК України, не стосується неприбуття прокурора Дрозач К.О. на судове засідання, призначене на 25 грудня 2023 року.

          Про підготовче судове засідання Солонянського районного суду Дніпропетровської області у справі № (конфіденційна інформація) у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) прокурора
Дрозач К.О. повідомлено завчасно та будь-яких поважних причин її неприбуття на вказане судове засідання під час проведення перевірки не встановлено.

  Прокурор Дрозач К.О., беручи участь у судовому провадженні, реалізуючи свої повноваження, повинна виконувати завдання кримінального провадження, дотримуватись таких загальних засад судочинства як законність та розумність строків (статті 7, 9, 28 КПК України), та обов’язкової участі прокурора у суді, як це передбачено статтею 22 Закону України «Про прокуратуру» та пунктів 20, 21, 21.3, 22 Наказу № 309 у кримінальному провадженні, проте самоусунулась від виконання повноважень прокурора. 

          Наведені у дисциплінарній скарзі обставини порушень вимог кримінального процесуального законодавства при проведенні підготовчого судового засідання свідчать про порушення прокурором Дрозач К.О. вимог як КПК України так і Наказу № 309, оскільки положення зазначеного законодавства покладають на прокурора обов’язок сприяти суду в забезпеченні розумних строків судового провадження. Звідси у разі неможливості участі в судовому засіданні прокурор має заздалегідь письмово повідомляти суд про причину неявки. 

          У результаті її бездіяльності та неприбуття до суду без поважних причин допущено порушення розумних строків судового розгляду кримінального провадження, позаяк відповідно до частини п’ятої статті 28 КПК України кожен має право, щоб обвинувачення стосовно нього в найкоротший строк стало предметом судового розгляду або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрито.

          З наведеного слідує, що обов’язок брати участь у судових засіданнях є необхідною складовою частиною функції підтримання прокурором публічного обвинувачення, а отже неявка в судове засідання, за відсутності поважних причин, свідчить про невиконання прокурором Дрозач К.О. покладеної на неї конституційної функції підтримання публічного обвинувачення у відповідному кримінальному провадженні, а тому викладені у дисциплінарній скарзі факти неналежного виконання посадових обов’язків дійсно містять відомості про ознаки дисциплінарного проступку прокурора.

          Окрім цього, слід зауважити, що хоча й причини неявки прокурора
Дрозач К.О. у судові засідання, призначені на
06 грудня 2023 року та 08 січня 2024 року, були поважними, разом із тим нею не дотримано положень статті       37 КПК України та не забезпечено, як старшим групи прокурорів, участі іншого прокурора з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні у ці дні, а також 25 грудня 2023 року. Також, якщо на судове засідання, призначене на    08 січня 2024 року, прокурором надіслано клопотання про відкладення судового розгляду на іншу дату у зв’язку з її зайнятістю в інших судових засіданнях, то на судове засідання, призначене на 06 грудня 2023 року, прокурором такого повідомлення не надіслано. Однак у разі неможливості участі в судовому засіданні прокурор мала заздалегідь письмово повідомити суд про причину такої неявки. Наведене свідчить про неналежне виконання прокурором Дрозач К.О. своїх службових обов’язків при організації підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) за обвинуваченням Особа 3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 310 КК України, як прокурором у кримінальному провадженні, так і старшою групи прокурорів у ньому.

          За таких обставин, прокурором Дрозач К.О. порушено вимоги статті 22 Закону України «Про прокуратуру», статей 7, 9, 28 КПК України, пунктів 20, 21, 21.3, 22 Наказу № 309, тобто нею вчинено дисциплінарний проступок, відповідальність за який передбачено пунктом 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», і наявні підстави для притягнення її до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання службових обов’язків.

          Вчинення прокурором Дрозач К.О. вказаного дисциплінарного проступку підтверджено:

          - відомостями, викладеними у дисциплінарній скарзі та додатках до неї;

          - постановою про призначення групи прокурорів від 07 липня 2023 року у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація);

          - листом Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону з додатками.

Днем вчинення дисциплінарного проступку слід вважати день, коли прокурор Дрозач К.О. без поважних причин не з’явилась в судове засідання, призначене на 25 грудня 2023 року, а також дні, коли вона не забезпечила участі в судовому засіданні інших прокурорів з групи прокурорів у кримінальному провадженні, тобто 06 та 25 грудня 2023 року, 08 січня 2024 року, а тому встановлений законодавством річний строк для прийняття Комісією рішення про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не минув.

При виборі виду дисциплінарного стягнення стосовно Дрозач К.О. Комісія зважає на її характеристику, характер проступку, ступінь вини, яка залежала виключно від її діянь та умислу, а тому дійшла висновку про можливість накладення на неї найм’якшого стягнення з передбачених частиною першою статті 49 Закону України «Про прокуратуру» – догани.

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення у дисциплінарному провадженні, не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 43, 47-50, 77, 78
Закону України «Про прокуратуру», пунктами 108, 110-112, 115-117 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, Комісія

 

ВИРІШИЛА:

 

Притягнути прокурора Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дрозач Катерину Олександрівну до дисциплінарної відповідальності та накласти на неї дисциплінарне стягнення у виді догани.

Копію рішення направити керівнику Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону для застосування накладеного дисциплінарного стягнення, керівнику Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, прокурору Дрозач К.О. та особі, яка подала дисциплінарну скаргу.

Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення їй чи отримання нею поштою копії рішення.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ