20.12.2023

Рішення №234 дп-23


Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю – начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора Андрєєва А.В.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№234 дп-23

20 грудня 2023

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю – начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора Андрєєва А.В.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (далі – Комісія), у складі: головуючого Гнатіва А.Я., членів – Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової  О.С., Отвіновського П.О., Поліщука В.В., Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю – начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора Андрєєва А.В. у дисциплінарному провадженні №  07/3/2-383дс-94дп-23,

У С Т А Н О В И Л А:

1. Відомості про прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження

Андрєєв Андрій Васильович в органах прокуратури працює з 2001 року дотепер.

Із 16 вересня 2022 року обіймає посаду заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю – начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора.

Присягу працівника прокуратури склав 09 лютого 2011 року. З положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів ознайомлений 01 жовтня 2015 року.

Характеризується позитивно, неодноразово заохочено Генеральним прокурором. Дисциплінарних стягнень не має.

2. Відомості щодо етапів дисциплінарного провадження

До Комісії 09 травня 2023 року надійшла дисциплінарна скарга виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Дзюби І.І. про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Андрєєвим А.В.

Автоматизованою системою дисциплінарну скаргу цього ж дня розподіллено члену Комісії Захаровій О.С., якою 22 травня 2023 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 07/3/2-383дс-94дп-23.

Копію згаданого рішення надіслано прокурору, стосовно якого відкрито дисциплінарне провадження, а також особі, за скаргою якої відкрито провадження.

За результатами перевірки членом Комісії Захаровою О.С. 30 листопада 2023  року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора Андрєєва А.В., який із зібраними матеріалами передано на розгляд Комісії.

Далі скаржника та прокурора Андрєєва А.В. належним чином повідомлено про час і місце засідання Комісії.

У засіданні Комісії, яке відбулось 20 грудня 2023 року, від скаржника взяв участь прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА 1, який доводи дисциплінарної скарги підтримав та просив притягнути Андрєєва А.В. до дисциплінарної відповідальності.

Прокурор Андрєєв А.В. взяв участь у засіданні Комісії особисто. Також участь у засіданні взяв представник прокурора – адвокат ОСОБА 2.

Прокурор Андрєєв А.В. та його представник з висновком члена Комісії не погодилися, просили закрити дисциплінарне провадження.

Прокурор Андрєєв А.В. заявив клопотання про долучення до матеріалів провадження матеріали на підтвердження причин несвоєчасного подання Декларації доброчесності прокурора та обґрунтування необхідності проведення комп’ютерно-технічної експертизи.

Комісією задоволено клопотання прокурора Андрєєва А.В. про долучення до матеріалів провадження додаткових матеріалів.

Також, прокурором Андрєєвим А.В. та його представником заявлено усне клопотання про призначення Комісією комп’ютерно-технічної експертизи, у задоволенні якого Комісією відмовлено.

3. Зміст дисциплінарної скарги

Скаржником у дисциплінарній скарзі зазначено, що прокурор Андрєєв А.В. несвоєчасно подав декларацію доброчесності прокурора (далі – Декларація), чим порушив Порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів, затверджений наказом Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року № 293 (далі – Порядок № 293).

За таких обставин скаржник вважав, що в діях прокурора Андрєєва А.В. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (далі – Закон № 1697-VII) – вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

4. Обставини встановлені під час провадження

Заслухавши члена Комісії Захарову О.С., пояснення представника скаржника, прокурора Андрєєва А.В., представника прокурора – ОСОБА 2, вивчивши висновок, дослідивши матеріали перевірки, Комісією встановлено таке.

Із вимогами Порядку № 293 прокурора Андрєєва А.В. ознайомлено 09 січня 2023 року, що підтверджено накладанням ним резолюцій 10 січня та 16 березня 2023 року в ІС «СЕД» на вищевказаний документ «Прошу організувати виконання» на свого заступника ОСОБА 3.

Згідно з відомостями підсистеми перевірки Декларацій Андрєєв А.В. з 01 січня до 31 березня 2023 року в особистий кабінет користувача системи не входив.

Уперше такий вхід ним здійснено 28 квітня 2023 року об 11 год 35 хв після надсилання йому запиту Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора від 27 квітня 2023 року № 17/1/1-737вн-23 про надання інформації щодо причин неподання Декларації. Пізніше, в цей же день, ним заповнено та подано Декларацію.

Листами від 28 квітня 2023 року № 09-10140ВН-23, від 03 травня 2023 року № 09/2-933ВН-23 Андрєєвим А.В. щодо причин неподання Декларації повідомлено Генеральну інспекцію Офісу Генерального прокурора, що несвоєчасно подав декларацію доброчесності тому, що забув, ситуацію ним виправлено 28 квітня 2023 року.

5. Пояснення прокурора

Під час перевірки доводів дисциплінарної скарги прокурором Андрєєвим А.В. надано пояснення з приводу обставин, викладених у дисциплінарній скарзі.

Прокурор Андрєєв А.В. пояснив, що подання анкети доброчесності прокурора (далі – Анкети) передбачено наказом Генерального прокурора України від 16 червня 2016 року № 205 «Про затвердження Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року № 875/29005, який втратив чинність на підставі пункту 3 наказу Генерального прокурора від 29 грудня 2022  року № 293.

Далі новим Порядком № 293 передбачено подачу Декларації, а не Анкети.

Також Андрєєвим А.В. зазначено, що Порядок організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України від 13 квітня 2017 року № 111, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 травня 2017 року за №  623/30491 (далі – Порядок № 111), визначає, що неподання або несвоєчасне подання саме Анкети, а не Декларації, належать до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

У чинному законодавстві, у тому числі відомчих нормативно-правових актах прокуратури, Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів відсутня норма, яка відносить бездіяльність у вигляді неподання або несвоєчасного подання Декларації до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

Прокурор Андрєєв А.В. вважав, що оскільки Декларація не підлягає оприлюдненню під час дії воєнного стану та не оприлюднюється на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, то будь-яка особа жодним чином не може ознайомитись з нею. Внаслідок цього жодна людина не має можливості повідомити про недостовірність тверджень. Не подання/несвоєчасне подання ним Декларації на цей процес жодним чином не вплинуло. Порушення суспільного інтересу, за умови відсутності оприлюднення Декларації, не могло відбуватись навіть гіпотетично. Відповідно не могли настати негативні наслідки від неподання ним Декларації.

Андрєєв А.В. вважав, що у дисциплінарній скарзі скаржником не зазначено про суспільну небезпечність і про настання негативних наслідків від неподання ним в установлений строк Декларації. Відсутність у скарзі відомостей про недостовірність хоча б одного із тверджень Декларації, яке б він повинен підтвердити, і яку ним підтверджено, виправивши 28 квітня 2023 року допущену бездіяльність.

Також Андрєєв А.В. вважав, що дисциплінарну скаргу подано виключно з формальних підстав, просив об’єктивно розглянути матеріали дисциплінарного провадження та закрити дисциплінарне провадження з причин відсутності ознак дисциплінарного проступку та відсутності негативних наслідків.

Під час засідання прокурор Андрєєв А.В. не погодився з висновком про наявність дисциплінарного проступку у його діях зазначивши, що ним у січні 2023 року вивчено Порядок № 293. У лютому 2023 року, точної дати не пригадує, ним заповнено та підписано Декларацію. Далі, 31 березня 2023 року, ним проведено нараду з підлеглими працівниками щодо необхідності заповнення Декларації, після якої він хотів перевірити чи подано ним Декларацію, проте у зв’язку зі значним обсягом роботи забув це зробити.

З приводу відсутності будь-яких підтверджень подачі Декларації у лютому 2023 року прокурор Андрєєв А.В. пояснив, що причинами відсутності підтверджуючої інформації про подання ним Декларації могли бути перебої в електромережі, роботі мережі Інтернет, активізацією кібератак на енерго- та правоохоронний сектор України, у тому числі на вебсайт Офісу Генерального прокурора, що своєю чергою підтверджено аналітичним звітом Держспецзв’язку за результатами дослідження загроз за перше півріччя 2023 року. У зв’язку з вищевикладеними обставинами прокурор Андрєєв А.В. вважав, що ним подано Декларацію у лютому 2023 року.

Чому він у листах від 28 квітня 2023 року № 09-10140ВН-23, від 03 травня 2023 року № 09/2-933ВН-23 на адресу Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора щодо причин неподання Декларації не повідомив, що таку Декларацію подав у другій половині лютого 2023 року, однак через перебої в електромережі або збій в Інтернетмережі через кібератаки в лютому 2023 року Декларацію, а також його входи у відповідну систему не збережено, а лише інформував що несвоєчасно подав Декларацію тому, що забув, прокурор Андрєєв А.В. пояснив, що конкретно про це його ніхто не запитував, до Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора для надання з цього приводу пояснень його ніхто не запрошував. На цім, наголосив, що приміщення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора знаходиться недалеко (в два поверхи) від його службового кабінету, а із працівниками Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора він бачився у ліфті чи не щодня і останнім було не складно його запросити для пояснень.

На цім, прокурор Андрєєв А.В. піддав критиці необхідність перевірки доброчесності прокурорів шляхом подання Декларації, зазначивши про витрачення намарне коштів на її запровадження та обслуговування системи декларування та звернувши увагу, що перед впровадженням електронного декларування доброчесності прокурорів стосовно останньої не проведено державної експертизи.

Також прокурор Андрєєв А.В. повідомив, що за вказаними вище фактами перебоїв у електромережі або збою в Інтернетмережі через кібератаки, які мали місце, з його слів, в лютому 2023 року та через які не збережено його Декларації та його входів у відповідну систему електронного декларування, ним не ініційовувались питання про призначення відповідного службового розслідування. Проте з метою підтвердження вказаних фактів Андрєєв А.В. просив Комісію ініціювати питання про призначення та проведення комп’ютерно-технічної експертизи. Також йому невідомо чи реєструвались кримінальні провадження правоохоронними органами у зв’язку з кібератаками на вебсайт Офісу Генерального прокурора.

Окрім цього, прокурор Андрєєв А.В. та його представник повідомили, що додаткових матеріалів на підтвердження подачі Декларації, перебоїв у електромережі або збою в Інтернетмережі через кібератаки, які мали місце, з його слів, в лютому 2023 року в Офісі Генерального прокурора, надати не можуть.

6. Правові джерела, що підлягають застосуванню, та мотиви ухвалення Комісією рішення

Правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, загальні права і обов’язки прокурора визначено Законом № 1697-VII.

Згідно з пунктами 3, 4 частини четвертої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, а також додержуватись правил прокурорської етики, зокрема, не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності.

Подання Декларації врегульовано Порядком № 293.

Пунктами 1, 2 розділу ІІ Порядку № 293 передбачено, що щорічна таємна перевірка доброчесності прокурорів проводиться на підставі частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII; проходження таємної перевірки доброчесності полягає у щорічному поданні прокурором Декларації.

Пунктом 3 розділу ІІ Порядку № 293 встановлено, що кожен прокурор щороку з 01 січня до 31 березня (включно) зобов’язаний особисто шляхом заповнення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора подати Декларацію за формою і правилами, визначеними додатком 1 до Порядку.

Відповідно до абзацу 2 пункту 7 розділу ІІ Порядку № 293 неподання, несвоєчасне подання прокурором Декларації без поважних причин вважається невиконанням обов’язку, передбаченого частиною п’ятою статті 19 Закону № 1697-VII, та може бути підставою для ініціювання дисциплінарної відповідальності.

Згідно з усталеною практикою Комісії, до діянь, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, належать: вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень; керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або відмова від проходження огляду з метою виявлення стану сп’яніння та ненадання документів, які підтверджують, що прокурор не перебував у такому стані; неподання або несвоєчасне подання прокурором без поважних причин декларації доброчесності прокурора; подання в декларації доброчесності прокурора недостовірних (у тому числі неповних) тверджень; умисне приховування достовірної інформації про вчинення іншим прокурором дій, що порушують Присягу прокурора чи вимоги Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів; протиправні позаслужбові стосунки - використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб; порушення прокурором вимог, заборон та обмежень, встановлених Законами України «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», добровільне перебування прокурором в умовах воєнного часу на території ворожої держави, перехід на сторону ворога або вчинення діянь в інтересах ворога або окупаційної влади.

Отже, оцінивши діяння прокурора Андрєєва А.В. на предмет відповідності наведеним вимогам, Комісія вважає, що в них наявні порушення чинного законодавства з огляду на таке.

Так, дисциплінарне провадження стосовно прокурора Андрєєва А.В. відкрито у зв’язку з вчиненням ним дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

Це означає, що дисциплінарним проступком прокурора необхідно вважати протиправну, винну дію або бездіяльність, прийняття рішення чи його неприйняття, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні прокурором своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення.

Тому, зазначені у дисциплінарній скарзі діяння прокурора Андрєєва А.В. слід розглядати через призму їх відповідності чи невідповідності вимогам законів та нормативно-правових актів.

Скаржник пов’язав факт вчинення Андрєєвим А.В. діянь, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, з невиконанням ним вимог Порядку № 293 щодо строків подання декларації доброчесності прокурора, що призвело до направлення ним Декларації через 28 днів після закінчення строку її подання.

Комісією пояснення прокурора Андрєєва А.В., надані ним на засіданні, щодо подачі Декларації у лютому 2023 року та здійснення кібератак на вебсайт Офісу Генерального прокурора, що призвело до несвоєчасної подачі ним Декларації, сприймаються критично, як спосіб уникнення дисциплінарної відповідальності, з огляду на таке.

Так, Андрєєвим А.В. двічі у листах від 28 квітня 2023 року № 09-10140ВН-23 (а.с. 7), від 03 травня 2023 року № 09/2-933ВН-23 (а.с. 13) повідомлено, що «несвоєчасно подав декларацію доброчесності, тому що забув. Ситуація ним виправлена 28 квітня 2023 року».

Також, у матеріалах дисциплінарного провадження наявні пояснення прокурора Андрєєва А.В., надані ним під час проведення перевірки членом Комісії, у яких відсутні будь-які згадки про подачу ним Декларації в лютому 2023 року та перебої в електромережі, роботі мережі Інтернет, активізацією кібератак на енерго- та правоохоронний сектор України, у тому числі на вебсайт Офісу Генерального прокурора, які Андрєєвим А.В. надано на засіданні Комісії, чим суттєво відрізняються від першочергових пояснень.

Також на засіданні Комісії прокурором Андрєєвим А.В. та його представником не надано жодних підтверджуючих доказів про здійснення ним подачі Декларації та водночас перебої у електромережі чи здійснення кібератак на вебсайт Офісу Генерального прокурора у лютому 2023 року.

Окрім цього, Комісія не вважає поважними наведені раніше прокурором Андрєєвим А.В. причини неподання Декларації: «несвоєчасно подав Декларацію, тому що забув це зробити», оскільки такі можуть свідчити лише про неналежну організацію Андрєєвим А.В. свого робочого часу і не виправдовують пропущення строку на подання Декларації.

Перевіркою у дисциплінарному провадженні підтверджено факт несвоєчасного із запізненням на 28 днів подання Андрєєвим А.В. Декларації у 2023 році.

Також, Комісією не виявлено об’єктивних обставин, які б перешкоджали Андрєєву А.В. подати Декларацію в межах належного строку.

Наведені прокурором причини його порушення, а саме дія воєнного стану в Україні, та те, що Декларація не підлягає оприлюдненню під час його дії та не оприлюднюється на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора і будь-яка особа, жодним чином не може ознайомитись з нею, не можна визнати поважними, оскільки вони не виправдовують пропущення строку на подання Декларації, яку прокурор мав можливість подати упродовж трьох місяців, починаючи з січня 2023 року. Ба більше, Порядок № 293 затверджено та він почав діяти під час воєнного стану в Україні, а прокурора Андрєєва А.В. ще 09  січня 2023 року ознайомлено із вимогою щодо необхідності своєчасного подання Декларації.

Таким чином, при встановлені вищезазначених обставин та за відсутності відповідних доказів Комісія не може обґрунтовувати своє рішення на припущеннях, наданих прокурором Андрєєвим А.В. та його представником. На цім, враховано, що останні завірили про неможливість надання Комісії додаткових матеріалів на підтвердження подачі прокурором Андрєєвим А.В. в лютому 2023 року Декларації та перебоїв у електромережі чи збою в Інтернетмережі через кібератаки в цей час.

Відповідно до вимог частини п’ятої статті 47 Закону № 1697-VII, пункту 111 Положення розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засадах змагальності.

На засіданні заслуховуються пояснення члена Комісії, особи, яка подала дисциплінарну скаргу, та/або її представника, прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, та/або його представника. У разі необхідності заслуховуються пояснення інших осіб та досліджуються інші матеріали дисциплінарного провадження.

Отже, принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи та передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов’язку Комісії вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджувальної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний.

Стандарт доказування «баланс ймовірностей» – це та ступінь достовірності наданих стороною доказів, за яких Комісія має визнати тягар доведення знятим, а фактичну обставину доведеною. Мова йде про достатній рівень допустимих сумнівів, при якому тягар доведення вважається виконаним. Іншими словами, це певний критерій (поріг) прийняття рішення для  Комісії, через установлення певної міри, ступеня доведеності (переконання/впевненості), досягнувши якої факт вважається встановленим.

Саме за цим стандартом доказування, тягар доведення факту вважається виконаним, якщо на підставі поданих доказів можна зробити висновок, що факт швидше мав місце, ніж не мав.

З огляду на викладене, Комісія дійшла до висновку, що прокурором Андрєєвим А.В., несвоєчасно подано Декларацію, порушено вимоги пунктів 3, 4 частини четвертої, частини п’ятої статті 19 Закону № 1697-VII, пунктів 1-3 розділу ІІ Порядку № 293, тобто вчинено дисциплінарний проступок, відповідальність за який передбачено пунктом 5 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII, а саме, вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, а відтак наявні підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Вчинення прокурором Андрєєвим А.В. дисциплінарного проступку підтверджено: відомостями, що містяться в дисциплінарній скарзі; поясненнями Андрєєва А.В.; витягом з переліку дій користувача Андрєєва А.В. у підсистемі перевірки Декларацій; листами Андрєєва А.В. від 28  квітня 2023 року № 09-10140ВН-23 та від 03 травня 2023 року № 09/2-933ВН-23; копією Декларації прокурора Андрєєва А.В. за період з 01 січня 2022 року до 28 квітня 2023 року, датованої 28 квітня 2023 року.

Дії та бездіяльність прокурора Андрєєва А.В. належать до триваючих правопорушень, а тому днем початку вчинення дисциплінарного проступку треба вважати 31 березня 2023 року, тобто день до якого Андрєєв А.В. мав подати Декларацію, а завершення – 28 квітня 2023 року, день її подання.

Отже, встановлений законодавством строк для прийняття Комісією рішення про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, не минув.

При виборі виду дисциплінарного стягнення стосовно прокурора Андрєєва  А.В. враховано характер вчиненого ним дисциплінарного проступку, особу прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення, позитивну характеристику прокурора, а тому Комісія дійшла висновку про можливість накладення на нього стягнення у виді догани, яке є пропорційним вчиненому ним проступку.

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення, не встановлено.

На підставі зазначеного, керуючись статтями 43, 47 – 50, 77, 78 Закону № 1697-VII, пунктами 29, 99, 101, 102 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, Комісія,

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю – начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора Андрєєва Андрія Васильовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.

Копію рішення направити Генеральному прокурору для застосування накладеного дисциплінарного стягнення, прокурору Андрєєву А.В., а також скаржнику.

Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, або до Вищої ради правосуддя протягом місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.

Надати дозвіл особі, яка подала дисциплінарну скаргу, на оскарження рішення до Вищої ради правосуддя.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

Майя ТОМАК

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ