05.10.2022

Рішення №170дп-22


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Засовенко Н.М.

 
Відповідний орган,
що здійснює дисциплінарне провадження


РІШЕННЯ
№170дп-22

05 жовтня 2022

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Засовенко Н.М.


Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження (далі – Комісія) у складі: головуючого – Гнатіва А.Я., членів – Житного О.О.,
Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Поліщука В.В., Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора у дисциплінарному провадженні
№ 07/3/2-343дс-129дп-22,

 

У С Т А Н О В И Л А:

 

1. Відомості про прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження

Засовенко Наталія Миколаївна в органах прокуратури працює з грудня 2002 року дотепер.

З травня 2021 року обіймає посаду прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації
і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

 Згідно з інформацією начальника Департаменту кадрової роботи та державної служби ОСОБА 1, у зв’язку з оголошеним у державі військовим станом та вжиттям заходів щодо захисту персональних даних працівників наразі доступ до матеріалів особової справи Засовенко Н.М. обмежений, а тому надати копії Присяги прокурора та її ознайомлення з Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів у теперішній час неможливо.

Характеризується позитивно. Дисциплінарних стягнень не має.

 

2. Відомості щодо етапів дисциплінарного провадження

 

До Комісії 21 червня 2022 року надійшла дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА 2 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації
і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Засовенко Н.М.

Підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності у цій скарзі зазначено пункти 1, 6 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (далі – Закон № 1697-VII) – неналежне виконання службових обов’язків, систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики. Автоматизованою системою дисциплінарну скаргу цього ж дня розподілено члену Комісії Захаровій О.С., якою 27 червня 2022 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 07/3/2-343дс-129дп-22.

Копію згаданого рішення надіслано прокурору, стосовно якого відкрито дисциплінарне провадження, а також особі, за скаргою якої відкрито провадження. За результатами перевірки Захаровою О.С. 05 вересня 2022 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора
Засовенко Н.М. Надалі скаржника та прокурора Засовенко Н.М. своєчасно
та належним чином повідомлено про час і місце засідання Комісії.

На засіданні Комісії, яке відбулось 21 вересня 2022 року, від скаржника взяв участь прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора
ОСОБА 3, прокурор Засовенко Н.М. не з’явилась.

Надалі скаржника та прокурора Засовенко Н.М. повторно своєчасно та належним чином повідомлено про час і місце засідання Комісії.

На засідання Комісії, яке відбулось 05 жовтня 2022 року, прокурор Засовенко Н.М. не з’явилась, Комісією на підставі пункту 110 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження. прийнято рішення проводити засідання за її відсутності. Від скаржника взяв участь прокурор відділу Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА 3.

На початку засідання член Комісії Поліщук В.В. заявив самовідвід від участі у розгляді питання з причин наявності у нього сумнівів щодо неупередженості та об’єктивності та конфлікту інтересів (особисті приязні стосунки з прокурором Засовенко Н.М.), який Комісією задоволено.

 

3. Зміст дисциплінарної скарги

 

         Комісією Офісу Генерального прокурора на підставі інформації Генеральної інспекції проведено службове розслідування про можливе невиконання прокурором Засовенко Н.М. вимог статті 28 Закону України «Про державну таємницю», пунктів 116, 696 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях (дск), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (далі – Порядок).

         Прокурор Засовенко Н.М. з 03 серпня 2021 року до 13 серпня 2021 року виїжджала до Республіки Туреччина, з 13 жовтня 2021 року до 17 жовтня 2021 року до Республіки Греція, з 10 грудня 2021 року до 13 грудня 2021 року до  Республіки Польща та з 09 квітня 2022 року до 04 травня 2022 року
до Республіки Польща. У 2021 році прокурор Засовенко Н.М. письмово повідомила Генерального прокурора про виїзд до Республіки Польща з 11 грудня 2021 року до 13 грудня 2021 року з метою туризму. У 2022 році вона у встановленому порядку письмово повідомила Генерального прокурора та управління забезпечення охорони державної таємниці про виїзд до Сполученого Королівства Великої Британії (транзитом через Республіку Польща) у період
з 09 квітня до 05 травня 2022 року. Про виїзди з 03 серпня до 13 серпня 2021 року
до Республіки Туреччина, з 13 жовтня до 17 жовтня 2021 року
до Республіки Греція вона Генерального прокурора та управління забезпечення охорони державної таємниці у письмовій формі не повідомила, що підтверджено відсутністю зареєстрованих письмових повідомлень та проходження відповідних інструктажів у журналі обліку виїздів за кордон працівників, яким надано доступ до державної таємниці Офісу Генерального прокурора.

         Відповідно до інформації відділу забезпечення секретного діловодства управління забезпечення охорони державної таємниці, прокурор
Засовенко Н.М., перебуваючи на посаді прокурора відділу Офісу Генерального прокурора, неодноразово працювала з матеріальними носіями секретної інформації у 2 кримінальних провадженнях. Під час службового розслідування фактів витоку секретної інформації не встановлено, проте унаслідок невиконання вищевказаних вимог законодавства прокурором Засовенко Н.М., створено загрозу такого витоку. Виявлені неодноразові порушення свідчать про недотримання нею вимог закону у сфері охорони державної таємниці.

 

4. Обставини, встановлені під час провадження

 

Заслухавши члена Комісії Захарову О.С., письмові пояснення прокурора Засовенко Н.М., вивчивши висновок, дослідивши матеріали перевірки, Комісією встановлено таке.

Прокурору Засовенко Н.М. розпорядженням Служби безпеки України від 01 грудня 2020 року надано допуск до державної таємниці для роботи
з секретною інформацією, що має ступені секретності «Цілком таємно» та «Таємно», та наказом Генерального прокурора від 31 травня 2021 року на підставі пункту 65 Порядку їй надано доступ до державної таємниці.

Згідно з вимогами пункту 54 Порядку у 2020 році під час оформлення допуску до державної таємниці від прокурора Засовенко Н.М. отримано письмове зобов’язання, яке передбачає визначені законом обмеження прав, та
її ознайомлено щодо відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

Відповідно до вимог пункту 696 Порядку перед виїздом до іноземної держави у приватних справах громадянин, якому надано доступ до державної таємниці, зобов’язаний письмово повідомити про це посадовій особі, яка надала йому доступ до державної таємниці, а також режимно-секретний орган за місцем зберігання його картки обліку за формою згідно з додатком 6.

На прокурора Засовенко Н.М., яка має допуск та доступ до державної таємниці, покладався встановлений статтею 28 Закону України «Про державну таємницю» обов’язок щодо письмового повідомлення Генерального прокурора та управління забезпечення охорони державної таємниці про свої виїзди
з України. Відповідно до номенклатури посад працівників Офісу Генерального прокурора, яку погоджено зі Службою безпеки України та затверджено Генеральним прокурором, обіймана нею посада потребує допуску до державної таємниці. Вибіркові письмові повідомлення прокурором Засовенко Н.М. Генерального прокурора та управління забезпечення охорони державної таємниці свідчать про її обізнаність з вимогами законодавства у сфері забезпечення охорони державної таємниці. Прокурор Засовенко Н.М. пояснила, що не заперечує проти фактичних обставин виїздів за кордон у 2021 році, зазначених у дисциплінарній скарзі, проте їхнє трактування вважає довільним і таким, що не ґрунтується на законі та належних доказах, а також зазначила, що нею завжди виконувалися вимоги додержання режиму секретності.

Вона не може ні підтвердити ні спростувати твердження ініціатора дисциплінарної скарги щодо повідомлення або неповідомлення управління забезпечення охорони державної таємниці офісу Генерального прокурора про
її виїзди за кордон у серпні та жовтні 2021 року. Існуючий механізм повідомлення громадянами, які мають доступ до державної таємниці, про намір виїзду за кордон та проведення з ними відповідного інструктажу не гарантує беззаперечного підтвердження або спростування таких дій. Відсутність зареєстрованих в журналі обліку виїздів за кордон повідомлень, відміток про інструктажі, зокрема пояснення спеціалістів про відсутність відповідних заяв
і записів у журналах не є першоджерелом доказів і не свідчить, що вона порушила закон, а також є суб’єктивним.

Засовенко Н.М. ствердила, що вона не надавала згоду на збирання інформації стосовно неї. Крім того, конфіденційна інформація, отримана стосовно неї до призначення проведення службового розслідування, а саме
з листа Державної прикордонної служби від 24 травня 2022 року, а наказ про призначення службового розслідування видано Генеральним прокурором
01 червня 2022 року, що свідчить про грубі порушення під час службового розслідування та про упередженість прийнятого рішення за його результатами.

Згідно з інформацією начальника управління забезпечення охорони державної таємниці Офісу Генерального прокурора ОСОБА 4 наказом виконувача обов’язків Генерального прокурора від 14 липня 2022 року № 119-РСО прокурору Засовенко Н.М. припинено доступ до державної таємниці.

 

5. Правові джерела, що підлягають застосуванню, та мотиви ухвалення рішення

 

          Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи прокуратури України та їх посадові особи зобов’язані діяти в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, загальні права і обов’язки прокурора визначено Законом № 1697-VII.

Згідно зі статтею 3 Закону № 1697-VII діяльність прокуратури ґрунтується на засадах законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності.

Положеннями частини першої та другої статті 11 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого 27 квітня 2017 року всеукраїнською конференцією прокурорів, передбачено, що прокурор повинен постійно дбати про свою компетентність, професійну честь і гідність; своєю доброчесністю, принциповістю, компетентністю, неупередженістю та сумлінним виконанням службових обов’язків сприяти підвищенню авторитету прокуратури та зміцненню довіри громадян до неї.

Окрім цього, згідно з Нормами професійної відповідальності та переліком необхідних прав і обов’язків прокурорів, прийнятих Міжнародною асоціацією прокурорів 23 квітня 1999 року, прокурори зобов’язані завжди підтримувати честь та гідність професії, вести себе професійно, відповідно до закону, правил та етики їх професії, в будь-який час дотримуватись найбільш високих норм чесності.  Професійна діяльність прокурора має ґрунтуватися на неухильному дотриманні конституційних принципів верховенства права та законності.

Порушення службової дисципліни є неприпустимими для прокурора
і тягнуть за собою передбачену законом відповідальність. Сфера дії Закону України «Про державну таємницю»
поширюється на органи законодавчої, виконавчої та судової влади, органи прокуратури України, інші державні органи.

Статтею 6 зазначеного Закону встановлено, що володілець секретної інформації або власник матеріальних носіїв такої інформації реалізує свої права з урахуванням обмежень, установлених в інтересах національної безпеки України. Стаття 21 Закону надає право режимно-секретним органам вимагати від усіх працівників державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, а також відряджених неухильного виконання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці.

Статтею 22 цього Закону визначено, що надання допуску до державної таємниці передбачає взяття громадянином на себе письмового зобовязання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена та одержання
у письмовій формі згоди громадянина на передбачені законом обмеження прав,
у зв’язку з його допуском до державної таємниці. Стаття 28 Закону України «Про державну таємницю» покладає на особу обов’язок повідомляти посадових осіб, які надали йому доступ до державної таємниці, та відповідні режимно-секретні органи про виникнення обставин, передбачених статтею 23 цього Закону, або інших обставин, що перешкоджають збереженню довіреної йому державної таємниці, а також повідомляти у письмовій формі про свій виїзд з України.

Рекомендаціями REC (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя визначено, що при виконанні своїх обов’язків прокурори повинні справедливо, неупереджено та об’єктивно виконувати свої функції, тобто поняття «службові обов’язки» прокурора – це його обов’язки при виконанні покладених на прокуратуру функцій та обов’язки, пов’язані зі статусом прокурора. Необхідно також зазначити, що неналежне виконання своїх службових обов’язків прокурором – це порушення умов і порядку діяльності, які визначені у законах та інших нормативно-правових актах.

Відповідно до вимог пунктів 3, 4 частини четвертої
статті 19 Закону № 1697-VII прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі,
у межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, а також додержуватися правил прокурорської етики, зокрема, не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.

На підставі викладеного Комісія дійшла до висновку, що прокурор Засовенко Н.М. повинна ретельно виконувати вимоги Конституції України, законів та відповідних кодексів, якими користується у практичній діяльності,
а також як прокурор, який має допуск до державної таємниці - вимог Закону України «Про державну таємницю».

Під час оформлення допуску до державної таємниці від прокурора Засовенко Н.М. отримано письмове зобов’язання, яким передбачено визначені законом обмеження прав та її ознайомлено щодо відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

Надані прокурором Засовенко Н.М. пояснення не спростовують обставини невиконання нею вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок забезпечення охорони державної таємниці, проте вказують на обізнаність
з вимогами законодавства щодо необхідності інформування про свій виїзд
з України керівника органу прокуратури та відповідного режимно-секретного органу.

Вчинення прокурором Засовенко Н.М. вказаного дисциплінарного проступку підтверджується також матеріалами проведеного комісією Офісу Генерального прокурора службового розслідування за фактом порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, затвердженого Генеральним прокурором 10 червня 2022 року.

Комплексний аналіз вчиненого прокурором дисциплінарного проступку  надає можливість дійти висновку, що скаржником не доведено, що  своїми діями чи бездіяльністю прокурор створювала умови для настання негативних суспільно-небезпечних наслідків.

Ці факти не були встановлені і під час засідання, тож Комісія не вбачає
у діях прокурора   наявності ознак грубого порушення правил прокурорської етики у формі розголошення або використовування в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їй відома
у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, тобто вчинила дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 6 частини першої статті 43 Закону
України № 1697-VII.

Отже, прокурором Засовенко Н.М. порушено вимоги пунктів 3, 4 частини четвертої статті 19 Закону України № 1697-VII, статті 28 Закону України «Про державну таємницю», пунктів 696, 697, 698 Порядку, тобто вчинено дисциплінарний проступок, відповідальність за який передбачено пунктом першим  частини першої статті 43 Закону України № 1697-VII, а саме неналежне виконання службових обов’язків, і наявні підстави для притягнення
її до дисциплінарної відповідальності.

Прокурором Засовенко Н.М. дисциплінарний проступок вчинено
17 жовтня 2021 року, а тому відповідно до вимог статті 48 Закону України № 1697-VII строк притягнення її до дисциплінарної відповідальності минає
17 жовтня 2022 року.

Під час прийняття рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення взято до уваги характер проступку, його наслідки, особу прокурора, ступінь її вини, обставини вчинених діянь.

Визначаючи вид дисциплінарного стягнення, що має бути застосовано до Засовенко Н.М., взято позитивну характеристику, відсутність дисциплінарних стягнень, тривалий час роботи в органах прокуратури. 

Зазначене вище діяння є підставою для застосування до прокурора дисциплінарного стягнення у виді догани, яке є пропорційним вчиненому нею проступку.

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення 
у дисциплінарному провадженні, під час перевірки не встановлено.

На підставі зазначеного, керуючись статтями 43, 47 – 50, 77, 78 Закону № 1697-VII, пунктами 29, 99, 101, 102 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, Комісія,

 

                                             В И Р І Ш И Л А:

 

          Притягнути прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді
у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Засовенко Наталію Миколаївну до дисциплінарної відповідальності та накласти на неї дисциплінарне стягнення у виді догани.

Копію рішення направити Генеральному прокурору для застосування накладеного дисциплінарного стягнення та прокурору Засовенко Н.М.

Рішення може бути оскаржено прокурором, стосовно якого воно прийняте, до Окружного адміністративного суду міста Києва або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ