09.03.2022

Рішення №1зп-22


Про особливості діяльності відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, в умовах воєнного стану (із змінами, внесеними рішеннями від 11 квітня 2022 року № 20зп-22, від 11 травня 2022 року № 43зп-22) (зміни, внесені рішенням від 11 травня 2022 року № 43зп-22, застосовуються до правовідносин щодо участі в засіданнях Комісії, дата, час і місце проведення яких визначені після його прийняття)

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№1зп-22

09 березня 2022

Київ

Про особливості діяльності відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, в умовах воєнного стану (із змінами, внесеними рішеннями від 11 квітня 2022 року № 20зп-22, від 11 травня 2022 року № 43зп-22) (зміни, внесені рішенням від 11 травня 2022 року № 43зп-22, застосовуються до правовідносин щодо участі в засіданнях Комісії, дата, час і місце проведення яких визначені після його прийняття)


 

 

ПОГОДЖЕНО

Рішення

Ради прокурорів України

07 березня 2022 року № 9

 

 

Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження (далі – Комісія), у складі головуючого Гнатіва А.Я., членів органу Війтовича Л.М., Житного О.О., Отвіновського П.Л., Поліщука В.В., Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., з метою належного забезпечення діяльності Комісії в умовах воєнного стану, оголошеного Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, керуючись статтями 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», Положенням про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження,

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 

 

1. На період дії правового режиму воєнного стану в Україні робота Комісії здійснюється у місці, визначеному планом евакуаційних заходів.

2. Тимчасово, до завершення воєнного стану, організація роботи  відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, проводиться  з  урахуванням окремих особливостей. Зокрема:

2.1. Відповідальні особи секретаріату Комісії здійснюють діловодство згідно з Тимчасовою інструкцією з діловодства відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, з урахуванням наявних можливостей для документообігу та якщо це не загрожує життю і здоров’ю.

З метою визначення виконавців та порядку виконання документів секретаріат Комісії не рідше одного разу упродовж робочого дня інформує голову Комісії про надходження вхідної кореспонденції.

У разі необхідності, за дорученням голови або інших членів Комісії працівники секретаріату Комісії здійснюють сканування документів та направлення їх електронною поштою відповідним членам Комісії.

Якщо здійснення діловодства відповідальними особами секретаріату Комісії є неможливим внаслідок об’єктивних причин, пов’язаних з воєнним станом, такі обов’язки покладаються головою Комісії на секретаря або інших членів Комісії.

(Пункт 2.1 в редакції відповідно до рішення Комісії від 11 квітня 2022 року
№ 20зп-22)

Пункти 2.2-2.4 визнано такими, що втратили чинність, відповідно до рішення Комісії від 11 квітня 2022 року № 20зп-22.

2.5. Дисциплінарні скарги про вчинення прокурором дисциплінарного проступку у день їх надходження реєструються у відповідній книзі обліку. У цей же день визначається член Комісії для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження або про відмову у його відкритті.

До одержання технічної  можливості використання автоматизованої системи розподілу дисциплінарних скарг, розподіл дисциплінарних скарг здійснюється між членами Комісії у порядку черговості після їх надходження та реєстрації.

2.5.1. У разі одержання технічної можливості використання автоматизованої системи розподілу дисциплінарних скарг, розподіл дисциплінарних скарг здійснюється згідно з відповідними вимогами Закону України «Про прокуратуру», Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, та Положення про автоматизовану систему розподілу дисциплінарних скарг, затверджену рішенням Комісії від 26 жовтня 2021 року № 8зп-21.

У такому випадку дисциплінарні скарги про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, розподілені відповідно до пункту 2.5 цього рішення, продовжують перебувати у провадженні відповідних членів Комісії, яким вони були розподілені, у тому числі для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження, проведення перевірок дисциплінарних скарг та складання за їх результатами висновків про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора.

У разі відсутності у секретаріату Комісії технічної можливості використовувати автоматизовану систему розподілу дисциплінарних скарг та якщо це загрожує їх життю і здоров’ю, визначення члена Комісії для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 2.5 цього рішення

(Доповнено новим пунктом 2.5.1 відповідно до рішення Комісії
від 11 квітня 2022 року № 20зп-22)

2.6. Дисциплінарні провадження зберігаються в окремому сейфі (металевій шафі) з обмеженням доступу до них сторонніх осіб.

2.7. У разі відсутності доступу до матеріалів дисциплінарних проваджень проведення перевірки дисциплінарної скарги здійснюється у розумні строки з урахуванням наявних можливостей вчинення перевірочних дій

(Пункт 2.7 в редакції відповідно до рішення Комісії від 11 травня 2022 року
№ 43зп-22)

Пункт 2.8. визнано таким, що втратив чинність, відповідно до рішення Комісії від 11 квітня 2022 року № 20зп-22.

2.9. У зв’язку з відсутністю технічної можливості відеофіксація засідань Комісії не здійснюється. Проведення засідань фіксується в протоколі у паперовій формі.

2.10. У разі неможливості направлення учаснику засідання або отримання ним поштовим зв’язком повідомлень про час і місце засідання Комісії та ухваленого рішення, такі повідомлення та рішення надсилаються на зазначену учасником адресу електронної пошти.

(Пункт 2.7 в редакції відповідно до рішення Комісії від 11 травня 2022 року
№ 43зп-22
)

2.11. У разі неможливості прибуття на засідання Комісії з поважних причин під час воєнного стану, визначених пунктом 1.3 Порядку проведення засідання відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, в режимі відеоконференції на період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Комісії від 24 березня 2022 року № 5зп-22, а також за наявності в Комісії технічної можливості учасник засідання може брати участь в засіданні Комісії в режимі відеоконференції з використанням доступних технічних засобів відео- і аудіозв’язку, зокрема платформ відеозв’язку (ZOOM тощо) або месенджерів.

(Пункт 2.11 в редакції відповідно до рішення Комісії від 11 травня
2022 року № 43зп-22
).

2.12. Розгляд дисциплінарних скарг, а також дисциплінарні провадження, одержані та відкриті до дати введення воєнного стану, зупиняються з 25 лютого 2022 року до закінчення воєнного стану або до прийняття Комісією окремого рішення.

3. Положення, які регламентують діяльність Комісії, ухвалені до початку введення правового режиму воєнного стану, застосовуються з урахуванням особливостей, визначених цим рішенням.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ