02.02.2022

Рішення №18дп-22


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Окружної прокуратури міста Суми Сумської області Іваненка С.О.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№18дп-22

02 лютого 2022

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Окружної прокуратури міста Суми Сумської області Іваненка С.О.


Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження (далі – Комісія), у складі: головуючого Гнатіва А.Я., членів: Війтовича Л.М., Житного О.О., Захарової О.С., Отвіновського П.Л., Поліщука В.В., Стуконога О.І., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора Окружної прокуратури міста Суми Сумської області Іваненка С.О., у дисциплінарному провадженні № 07/3/2-618дс-143дп-21 (попередній № 07/3/2-497дс-101дп-21),

 

УСТАНОВИЛА:

 

1. Відомості про прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження

 

Іваненко Сергій Олексійович (далі – прокурор Іваненко С.О.) в органах прокуратури працює з квітня 2006 року до цього часу. З 15 березня 2021 року обіймає посаду прокурора Окружної прокуратури міста Суми Сумської області.

Присягу працівника прокуратури Іваненко С.О. склав 07 лютого 2011 року, з положеннями Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури ознайомився 25 грудня 2012 року. Характеризується посередньо, дисциплінарних стягнень не має.

 

2. Зміст дисциплінарної скарги

На думку скаржника, прокурор Іваненко С.О., всупереч вимогам Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) та організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора не забезпечив дотримання вимог закону під час здійснення нагляду за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у низці кримінальних проваджень.

Зокрема, у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) Іваненко С.О. з 06 лютого 2020 року не провів жодної слідчої дії, не використовував повноваження прокурора, передбачені статтею 36 КПК України, фактично самоусунувшись від здійснення процесуального керівництва у цьому провадженні.

Скаржником також зазначено, що факти порушення Іваненком С.О. вимог кримінального процесуального закону під час здійснення нагляду за досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях є непоодинокими та допускалися також у інших провадженнях, а саме у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) за фактом заволодіння невстановленими особами автомобілем «Toyota Land Cruiser 200», належного ОСОБА_1, а також у кримінальних провадженнях № № (конфіденційна інформація).

У дисциплінарній скарзі вказано, що поза увагою прокурора Іваненка С.О. залишено факти неправильної кваліфікації правопорушень у кримінальних провадженнях № (конфіденційна інформація).

У кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) за частиною другою статті 286 КК України, прокурор Іваненко С.О., на думку скаржника, безпідставно відмовив слідчому у погодженні повідомлення про підозру ОСОБА_2.

Підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності зазначено пункт 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» (далі – Закон), тобто неналежне виконання службових обов’язків.

  

3. Відомості щодо етапів дисциплінарного провадження

 

До кадрової комісії з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів (далі – кадрова комісія) 23 липня 2021 року надійшла дисциплінарна скарга керівника Сумської обласної прокуратури Тубельця О.Л. (далі – скаржник) про вчинення прокурором Іваненком С.О. дисциплінарного проступку.

За допомогою автоматизованої системи дисциплінарну скаргу  розподілено члену кадрової комісії Федуніву А.Д. (протокол від 23 липня 2021 року) і за результатами її вивчення 29 липня 2021 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 07/3/2-497дс-101дп-21. Проведено перевірку та 23 вересня 2021 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора. Запропоновано накласти на прокурора дисциплінарне стягнення у виді догани.

Надалі, у зв’язку із передачею дисциплінарного провадження до Комісії, в порядку абзацу 2 підпункту 8¹ пункту 22 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113-ІХ, автоматизованою системою дисциплінарне провадження розподілено члену Комісії Житному О.О. з присвоєнням № 07/3/2-618дс-143дп-21.

Житний О.О. погодився із висновком члена кадрової комісії та підтримав його на засіданні Комісії.

Скаржник та прокурор Іваненко С.О. своєчасно та належним чином повідомлені про час і місце проведення засідання Комісії.

На засідання Комісії з’явився  прокурор Іваненко С.О., а також представник скаржника – заступник начальника управління Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3.

 

4. Обставини, встановлені під час здійснення дисциплінарного провадження

 

Заслухавши доповідача – члена Комісії Житного О.О., пояснення прокурора Іваненка С.О., представника скаржника ОСОБА_3, вивчивши висновок, дослідивши матеріали перевірки, Комісією встановлено таке.

Згідно з постановою заступника керівника Сумської місцевої прокуратури від 06 лютого 2020 року прокурор Іваненко С.О. був призначений старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація).

З моменту призначення старшим групи прокурорів Іваненко С.О. був зобов’язаний забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування цього кримінального провадження з використанням наданих йому повноважень, передбачених частиною другою статті 36 КПК України. Необхідність активізації досудового розслідування була зумовлена й тим, що кримінальне провадження було зареєстровано 12 липня 2013 року, набуло довготривалого характеру та суспільного резонансу.

Попри це, прокурор Іваненко С.О., незважаючи на тривалий час розслідування Сумським ВП ГУНП в Сумській області зазначеного кримінального провадження під його процесуальним керівництвом, не забезпечив проведення необхідних слідчих (розшукових) дій для прийняття кінцевого процесуального рішення, з метою дотримання загальних засад кримінального провадження, визначених у статті 2 КПК України.

Зокрема ним не вжито заходів щодо з’ясування виду та обсягів робіт, які нібито виконувалися компанією «CRODET STRUKTURE LTD», та не з’ясовано чи взагалі такі роботи проводилися. Не проаналізовано, не порівняно та не надано оцінку виду та об’ємам робіт, проведених працівниками ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» по монтажу устаткування при будівництві компресорного цеху (Республіка Казахстан), залучених до цих робіт інших підрядних організацій та, відповідно, компанією «CRODET STRUKTURE LTD».

Не надано Іваненком С.О. оцінку висновкам судової економічної експертизи від 29 листопада 2017 року, предметом дослідження якої були питання співмірності агентських винагород, відображених в актах виконаних робіт, умовам агентських угод. За висновком експерта сплачені підприємством суми винагороди відповідали умовам угод, порушень вимог законодавства експертизою не встановлено. Залишено також поза увагою висновки судової економічної експертизи від 15 грудня 2017 року щодо законодавчого та документального обґрунтування порядку та строків розрахунків між ПАТ «Сумське НВО» та ТОВ «Техноімпорт» про відсутність порушень законодавства щодо порядку і строків повернення валютної виручки.

Починаючи з 06 лютого 2020 року, коли Іваненка С.О. було призначено старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація), жодної слідчої дії проведено не було, а повноваження, надані прокурору статтею 36 КПК України, не використовувались. Таким чином Іваненко С.О. фактично самоусунувся від здійснення процесуального керівництва у цьому провадженні. У зв’язку із неефективним здійсненням Іваненком С.О. процесуального керівництва у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація), 16 липня 2021 року на підставі статті 37 КПК України керівником Окружної прокуратури міста Суми повноваження старшого групи прокурорів покладено на іншого прокурора.

Крім цього, будучи старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація), прокурор Іваненко С.О. допустив порушення частини п’ятої статті 294 КПК України у частині звернення до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування. За результатами розгляду судом відповідних клопотань від 03 лютого 2021 року та 09 лютого 2021 року слідчими суддями були прийняті рішення про їх повернення, оскільки строк досудового розслідування закінчився 14 січня 2021 року і поновленню не підлягав.

З огляду на викладене, слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області 27 березня 2021 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, на підставі абзацу 2 пункту 10 частини першої статті 284 КПК України.

Зазначена постанова прокурором Іваненком С.О. 05 квітня 2021 року скасована  як незаконна. Надалі ним знову погоджено клопотання слідчого від 07 квітня 2021 року про поновлення пропущеного строку та продовження строку досудового розслідування, яке ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 12 квітня 2021 року повернуто прокурору Іваненку С.О. як таке, що подане без додержання вимог статті 295-1 КПК України, оскільки слідчим та прокурором не дотримано процесуальних вимог до клопотання щодо продовження строку досудового розслідування.

          Незважаючи на фактичне закінчення та непоновлення строків досудового розслідування, прокурором у провадженні ОСОБА_4, який входив у групу прокурорів під керівництвом Іваненка С.О., 30 квітня 2021 року було надано письмові вказівки слідчому про проведення слідчих (розшукових) дій. 17 травня 2021 року слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надана відповідь про неможливість проведення слідчих дій після закінчення строків досудового розслідування, оскільки зібрані у такий спосіб докази визнаються недопустимими.

У кримінальних провадженнях №     (конфіденційна інформація) прокурор Іваненко С.О. як процесуальний керівник тривалий час залишав поза увагою неправильну кваліфікацію кримінальних правопорушень, у результаті чого невірно визначався орган досудового розслідування й досудове розслідування по ним необґрунтовано доручалося дізнавачам. Всупереч нормам чинного законодавства та судовій практиці (зокрема, правовим позиціям, сформульованим у постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 17 березня 2020 року у справі № 653/3/18) кримінальне провадження № (конфіденційна інформація), розпочате за фактами викрадення майна з салонів автомобілів мешканців міста Суми, було кваліфіковане і розслідувалося за частиною першою, а не третьою статті 185 КК України. Не звернувши увагу на неправильну кваліфікацію кримінального правопорушення, 14 липня 2020 року подальше розслідування у провадженні Іваненко С.О. доручив підрозділу дізнання. Лише 06 січня 2021 року ним змінено кваліфікацію кримінального правопорушення та, відповідно, орган розслідування.

Безпідставно кваліфіковано кримінальне правопорушення за частиною першою статті 185 КК України та змінено орган досудового розслідування на підрозділ дізнання у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) за фактом крадіжки грошей із салону автомобіля. Без проведення жодної слідчої (розшукової) дії 14 травня 2021 року дізнавачем Сумського РУП ГУНП в Сумській області у провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі пункту 2 частини першої статті 284 КПК України.

Наслідком неправильної кваліфікації кримінальних правопорушень стало подальше доручення органу дізнання здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях № (конфіденційна інформація) та № (конфіденційна інформація) за частиною першою статті 185 КК України за фактами викрадення із автомобілів грошових коштів.

Постанови про закриття кримінальних проваджень № (конфіденційна інформація) заступником керівника обласної прокуратури 19 липня 2021 року скасовані як незаконні.

Доводи скаржника щодо допущених Іваненком С.О. порушень під час здійснення процесуального керівництва у інших кримінальних провадженнях Комісія визнає такими, що певною мірою можуть свідчити про недостатньо ефективну роль прокурора, як процесуального керівника досудовим розслідуванням, однак не вказують на неналежне виконання ним службових обов’язків.

На засіданні Комісії представник скаржника підтримав дисциплінарну скаргу та погодився із висновком члена кадрової комісії. Зазначив, що вважає доведеними усі обставини вчинення прокурором Іваненком С.О. дисциплінарного проступку, за який він підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

Прокурор Іваненко С.О. пояснив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) триває понад 8 років, починаючи з 2013 року. У ньому було проведено всі необхідні слідчі (розшукові) дії, необхідні для встановлення істини, проте отримати бухгалтерські документи щодо проведення фінансових операцій ПАТ «Сумське НВО ім. Фрунзе» у 2007–2013 роках не вдалося.

Стосовно доводів дисциплінарної скарги про нез’ясування ним виду та об’єму робіт, які нібито виконувалися компанією «CRODET STRUCTURE LTD» Іваненко С.О. зазначив, що з метою з’ясування цих обставин компетентним органам Великобританії та Казахстану були спрямовані відповідні міжнародні доручення, що на його думку було єдиним можливим способом встановити істину по справі. Іншим чином отримати інформацію та документи на території України не виявилося можливим.

Щодо висновків судово-економічних експертиз від 29 листопада 2017 року та 15 грудня 2017 року, які не встановили порушень законодавства, то вони були взяті до уваги як попередніми процесуальними керівниками, так і ним, проте прийняти процесуальне рішення за їх результатами на той час було неможливо.

Іваненко С.О. пояснив, що стан досудового розслідування після виключення його 16 липня 2021 року з групи прокурорів фактично не змінився.

Водночас Іваненко С.О. не зазначив про обставини чи заходи, які ним, як процесуальним керівником, уживалися для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Стосовно кримінального провадження № (конфіденційна інформація) Іваненко С.О. пояснив, що у ньому старшим групи прокурорів його було призначено 23 березня 2021 року. Чому старший групи прокурорів не звернувся завчасно до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, йому невідомо.

Дійсно, у вказаному кримінальному провадженні Іваненком С.О., за відсутності старшого групи прокурорів, погоджувалися клопотання слідчого про поновлення пропущеного строку та продовження строку досудового розслідування від 03 та 09 лютого 2021 року, які судом не були задоволені. Такі спроби продовжити строк досудового розслідування просить розцінювати як його намагання виправити те, що не було зроблено своєчасно старшим групи прокурорів.

Стосовно кримінальних проваджень № (конфіденційна інформація) Іваненко С.О. пояснив, що на його думку будь-яких порушень вимог КПК України у них слідчим та прокурором не допущено. Основною причиною неприйняття кінцевих процесуальних рішень у вказаних провадженнях є відсутність доказів про вчинення злочину конкретною особою.

Щодо кримінального провадження № (конфіденційна інформація) Іваненко С.О. пояснив, що у ньому було проведено першочергові слідчі дії, вирішено питання щодо речових доказів та накладено арешт на автомобіль, призначено та отримано висновки трьох медико-криміналістичних експертиз, проведено судово-медичну експертизу. За участю водія ОСОБА_5 проведено слідчий експеримент, проведено автотехнічну експертизу технічного стану транспортного засобу, трасологічну експертизу тощо. Автотехнічна експертиза не була призначена у зв’язку з відсутністю вихідних даних, необхідних експертам для надання відповідного висновку.

В частині неправильної, на думку скаржника, юридичної кваліфікації у кримінальних провадженнях № (конфіденційна інформація), Іваненко С.О. пояснив, що не погоджується з таким твердженням з огляду на те, що у чинному законодавстві України немає жодної норми, яка б вказувала на те, що крадіжку з автомобіля необхідно кваліфікувати за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 185 КК України. На його думку, у судовій практиці з цього приводу до цього часу також немає єдиної позиції стосовно кваліфікації даних злочинів.

За таких обставин, враховуючи, що злочини у вказаних провадженнях були вчинені ще впродовж 2016–2017 років, а особи, що їх вчинили, не встановлені, були прийняті рішення про їх закриття.

Доводи скаржника про те, що у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) ним було надано письмові вказівки, які мають формальний характер, Іваненко С.О. вважає суб’єктивними, оскільки вказівки ним надавались слідчому саме для вжиття заходів, спрямованих на розкриття злочину.

Стосовно кримінального провадження № (конфіденційна інформація) Іваненко С.О. пояснив, що ним було відмовлено слідчому у погодженні повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 286 КК України, із зазначенням у постанові своєї позиції, як процесуального керівника. Прийняте ним рішення вважає правильним.

Іваненко С.О. вважає, що будь-яких негативних наслідків від його дій, як процесуального керівника, у вищезгаданих кримінальних провадженнях не настало, а викладені в дисциплінарній скарзі факти не свідчать про наявність дисциплінарного проступку та можуть мати місце в роботі кожного процесуального керівника.  

 

5. Правові джерела, що підлягають застосуванню, та мотиви ухваленого Комісією рішення

 

Надаючи юридичну оцінку діям прокурора Іваненка С.О., Комісія виходить з наступного.

Відповідно до частини четвертої статті 19 Закону прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Пунктом 3 розділу IV Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 28 березня 2019 року № 51, який був чинним до 30 вересня 2021 року, передбачено, що прокурор у кримінальному провадженні, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, відповідно до вимог законодавства забезпечує виконання завдань кримінального провадження з дотриманням його загальних засад.

Однією з важливих засад кримінального провадження, є розумність строків (пункт 21 частини першої статті 7, стаття 28 КПК України), згідно з якою кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор.

Комісія вважає підтвердженими доводи скаржника щодо неналежного виконання службових обов’язків прокурором Іваненком С.О. під час здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях № (конфіденційна інформація).

Пояснення Іваненка С.О. про те, що стан досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) після його заміни у липні 2021 року не змінився, Комісія сприймає критично, як форму захисту для уникнення відповідальності, оскільки непроведення та/або неініціювання ним будь-яких процесуальних дій у кримінальному провадженні не може бути виправданням його бездіяльності, констатованої 13 липня 2021 року керівником Сумської обласної прокуратури під час оперативної наради, на якій заслуховувався стан досудового розслідування у ньому.

Так само непереконливими є доводи Іваненка С.О. щодо неоднозначної судової практики в частині кваліфікації дій особи у разі викрадення майна із салону автомобілів, оскільки необхідність кваліфікації таких дій саме за частиною третьою статті 185 КК України підтверджено постановою Верховного Суду від 17 березня 2020 року у справі № 653/3/18.

Щодо решти доводів дисциплінарної скарги Комісія вважає доцільним зазначити наступне.

Відповідно до вимог частини другої статті 16 Закону, здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання і керується у своїй діяльності лише Конституцією та законами України.

У кримінальному провадженні прокурор є самостійною процесуальною фігурою і в силу вимог частини першої статті 36 КПК України, обстоюючи свої правові позиції, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Зазначене забезпечує засади рівності та змагальності сторін кримінального провадження.

Саме тому за відсутності судових рішень, якими б було констатовано неправильність юридичної кваліфікації у конкретних кримінальних провадженнях, або наявність інших суттєвих порушень вимог КПК України, не можна категорично стверджувати про те, що такі дії прокурора Іваненка С.О. потягли за собою негативні наслідки чи створили потенційну загрозу їх настання.

Водночас, це не спростовує висновку про очевидну помилковість кваліфікації чужого майна, вчиненого з проникненням до сховища (салонів автомобілів), за частиною першою статті 185 КК України, а не за частиною третьою цієї статті, тобто невірне застосування закону про кримінальну відповідальність, яке прокурор зобов’язаний був усунути.

Таким чином, комплексно дослідивши матеріали дисциплінарного провадження, Комісія дійшла висновку про те, що доводи дисциплінарної скарги знайшли своє часткове підтвердження, зокрема у частині незабезпечення прокурором Іваненком С.О. проведення досудового розслідування кримінального провадження № (конфіденційна інформація) з дотриманням розумних строків, порушення ним вимог ст. 294 КПК України при продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація), а також у частині неправильної юридичної кваліфікації у кримінальних провадженнях № (конфіденційна інформація).   

Факт вчинення прокурором Іваненком С.О. дисциплінарного проступку підтверджується:

– дисциплінарною скаргою керівника Сумської обласної прокуратури;

– поясненнями прокурора Іваненка С.О.;

– протоколом оперативної наради у керівника Сумської обласної прокуратури від 13 липня 2021 року;

– довідкою у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація);

– довідкою у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація);

– клопотанням про продовження строку досудового розслідування від 07 квітня 2021 року; 

– ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 12 квітня 2021 року про повернення клопотання прокурору;

– інформацією Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора стосовно обставин проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація);

– постановами заступника керівника Сумської обласної прокуратури від 19 липня 2021 року про скасування постанов слідчих про закриття кримінальних проваджень № (конфіденційна інформація).

Враховуючи викладене вище, Комісія дійшла висновку, що в діях прокурора Іваненка С.О. наявний склад дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 43 Закону, а саме неналежне виконання службових обов’язків.

Строк застосування дисциплінарного стягнення стосовно прокурора Іваненка С.О. не сплинув, оскільки вчинений ним дисциплінарний проступок мав триваючий характер із 06 лютого 2020 року до 13 липня 2021 року.

Під час прийняття рішення в дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісія, з додержанням вимог частини третьої статті 48 Закону, зважає на характер проступку, його наслідки, особу прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.

Разом з цим, під час розгляду дисциплінарного провадження Комісією встановлено очевидну недбалість прокурора Іваненка С.О., а саме неналежне здійснення ним повноважень прокурора у кримінальних провадженнях, що призвело до порушення таких важливих засад кримінального провадження, як законність та розумність строків.

Зазначене вище є підставою для застосування до прокурора Іваненка С.О.  дисциплінарного стягнення у виді догани, яке Комісія вважає пропорційним вчиненому ним проступку. 

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення у дисциплінарному провадженні, не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 43, 47–49, 77, 78 Закону, пунктами 110–112, 115, 117 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, Комісія,

 

ВИРІШИЛА:

 

Притягнути прокурора Окружної прокуратури міста Суми Сумської області Іваненка Сергія Олексійовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.

Копію рішення направити керівнику Сумської обласної прокуратури для застосування накладеного дисциплінарного стягнення, прокурору Іваненку С.О., а також керівнику Окружної прокуратури міста Суми Сумської області.  

Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.

 


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

В’ячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ