27.01.2023

Рішення №26пп-23


Про відмову в задоволенні заяви кандидата Процака Л.Я. у перенесенні дати проведення співбесіди та припинення його подальшої участі в конкурсі на зайняття вакантних посад прокурорів в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№26пп-23

27 січня 2023

Київ

Про відмову в задоволенні заяви кандидата Процака Л.Я. у перенесенні дати проведення співбесіди та припинення його подальшої участі в конкурсі на зайняття вакантних посад прокурорів в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора


Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження
(далі – Комісія), у складі головуючого: Гнатіва А.Я., членів Комісії –
Війтовича Л.М., Житного О.О. Захарової О.С., Отвіновського П.Л.,
Стуконога О.І., Поліщука В.В., Томак М.В., Цуркана М.І., Юзькова О.В., розглянувши заяву кандидата Процака Л.Я. про перенесення дати проведення співбесіди у рамках конкурсу в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, оголошеного рішенням Комісії від 17 листопада 2022 року
№ 68пп-22,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

 

 

 

Комісією прийнято рішення від 17 листопада 2022 року № 68пп-22
про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорів в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора (далі – конкурс), а також затверджено форму оголошення про проведення конкурсу, де зазначено вимоги до кандидатів, передбачені статтею 27 Закону України «Про прокуратуру».

У межах зазначеного конкурсу прокурор Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області Процак Л.Я. подав до Комісії заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантних посад: прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки; прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту; прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки; прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту; прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки; прокурор відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України; прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту; прокурора другого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту; прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах; прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах, Офісу Генерального прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.

Рішенням Комісії від 19 грудня 2022 року № 71пп-22 Процака Л.Я. допущено до участі в конкурсі.

Далі рішенням Комісії від 19 грудня 2022 року № 72пп-22 затверджено графік виконання анонімного письмового практичного завдання кандидатами, допущеними до проходження конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора, оголошеного рішенням Комісії від 17 листопада 2022 року
№ 68пп-22 (далі – графік).

Згідно з графіком Процака Л.Я. включено до групи 1 для виконання анонімного письмового практичного завдання 28 грудня 2022 року, яке у цей день ним виконано.

Рішенням Комісії від 03 січня 2023 року № 8пп-22 затверджено графік проведення співбесіди з кандидатами на зайняття вакантних посад прокурорів в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора, оголошеного рішенням Комісії від 17 листопада 2022 року № 68пп-22. Згідно з графіком, проведення співбесіди з Процаком Л.Я. визначено на 24 січня 2023 року.

Процак Л.Я. надіслав до Комісії заяву про перенесення співбесіди в межах конкурсу із 24 січня 2023 року на 27 січня 2023 року, мотивуючи клопотання тим, що він підтримує публічне обвинувачення в суді у кримінальному провадженні, у якому заміна прокурора є недоцільною.

Кандидат Процак Л.Я. 24 січня 2023 року на співбесіду не прибув.

Згідно з абзацом третім пункту 5.10 Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого рішенням Комісії від 26 жовтня 2021 року № 13зп-21 (зі змінами) (далі – Порядок), у разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів конкурсу кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку секретаріат органу.

Відповідно до пункту 7.4 Порядку, кожен кандидат оцінюється з огляду на інформацію, що міститься в поданій ним заяві про участь в конкурсі, з урахуванням відповідей, наданих ним під час співбесіди, результатів проведеної перевірки доброчесності та виконання практичного завдання. Метою оцінювання є обрання кандидата, який найбільше відповідає критеріям конкурсу, а також має належні професійний рівень, досвід, морально-ділові якості та готовий до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня.

Комісія, аналізуючи заяву Процака Л.Я. та матеріали щодо конкурсу, вважає, що його доводи не є поважними, які б перешкоджали участі у співбесіді. Інших поважних причин Процак Л.Я. не навів.

Окрім того, Порядком не передбачено можливості перенесення співбесіди, а неприбуття Процака Л.Я. для участі в одному з окремих етапів позбавляє Комісію можливості провести її оцінювання, як в межах цього етапу, так і у конкурсі в цілому.

Наслідком непроходження одного із етапів конкурсу, що передують визначенню його переможця, є припинення кандидатом подальшої участі у цьому конкурсі.

На підставі викладеного, керуючись статтями 38, 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктом 85 Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, пунктами 4.5, 5.10, 7.4 Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого рішенням Комісії, від 26 жовтня 2021 року № 13зп-21
(із змінами), Комісія,

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити у задоволенні заяви кандидата Процака Любомира Ярославовича про перенесення співбесіди в межах конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорів в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора, який оголошено рішенням Комісії від 17 листопада 2022 року
№ 68пп-22.

2. Припинити подальшу участь прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області Процака Л.Я. у конкурсі на зайняття вакантних посад: прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки; прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту; прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки; прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту; прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки; прокурор відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України; прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту; прокурора другого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту; прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах; прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах, Офісу Генерального прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.

2.  Копію рішення направити Процаку Л.Я.

3. Рішення про припинення участі кандидата в конкурсі може бути оскаржено до Комісії або до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.


Головуючий

 

Андрій ГНАТІВ

 

 

 

 

 

 

Члени Комісії

 

Любомир ВІЙТОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр ЖИТНИЙ

 

 

Олена ЗАХАРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

Павло ОТВІНОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

Олег СТУКОНОГ

 

 

 

 

Вячеслав ПОЛІЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Майя ТОМАК

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло ЦУРКАН

 

 

Олександр ЮЗЬКОВ